Juridisch kader Rookvrije Zorg geactualiseerd

Juristen van de Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben het juridisch kader rookvrije zorg geactualiseerd. De nieuwe versie treft u onderaan dit bericht aan.

Brandende sigaret met daarvoor een stopbord

Actualisatie juridisch kader Rookvrije Zorg

Met de actualisatie is vooral beoogd de leesbaarheid te vergroten. Deze herziene versie van het juridisch kader rookvrije zorg bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het juridisch kader rookvrije zorg gepubliceerd op 7 december 2021. Er zijn tekstuele wijzigingen aangebracht zodat het kader beter leesbaar is en er is een extra paragraaf toegevoegd met jurisprudentie en literatuur.

Uit het kader blijkt onder andere, dat zowel uit de wet als uit de jurisprudentie geen pasklare antwoorden zijn te geven op vragen over wanneer een verbod op roken in privéruimten en in de buitenlucht kan worden ingesteld. Dit blijft een belangenafweging van de zorgaanbieder.   

Intentieverklaring Rookvrije Zorg als uitgangspunt

Samen met 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg tekenden we eind 2020 de intentieverklaring ‘maak de zorg rookvrij’. In lijn met het Nationaal Preventieakkoord zetten we ons in voor een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland in 2030. Als zorgorganisaties geven we het goede voorbeeld en werken we aan een rookvrije generatie. Daarnaast kan via beleid van zorgorganisaties bijgedragen worden een gezonde werkplek en daarmee goed werkgeverschap.  

Lees meer over de visie op de Rookvrije Gehandicaptenzorg en de definitie op onze website.  

Juridisch kader Rookvrije Zorg

Geactualiseerde versie (2024) van het juridisch kader Rookvrije Zorg

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Eva Huitink
Telefoonnummer
Eva Huitink

Deze pagina is een onderdeel van