Nieuws

Kabinetsplan arbeidsgehandicapten ‘moet terug naar tekentafel’

19 april 2018

'We zien bij mensen met een beperking een enorm niet ingevuld verlangen om door te leren en werken. Loondispensatie is hierin geen goede stap’, aldus VGN-directeur Frank Bluiminck tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de nieuwe loonregeling voor arbeidsgehandicapten. 'Doe het niet!', is ook de boodschap van de meeste andere deskundigen. 

Het kabinet verschuift een probleem van de sterke schouders van de werkgevers naar de zwakke schouders van kwetsbare werknemers, zo klinkt het.  


Meer werk moet meer lonen

Tijdens het gesprek stelde de VGN voor om met alle partijen het voorstel voor loondispensatie te heroverwegen met als belangrijkste uitgangspunt ‘dat meer werk altijd meer moet lonen’. Volgens Bluiminck is er nog veel te winnen met het vereenvoudigen van de regels: 'Meer standaardisering en uniformering in de huidige regeling helpt enorm om de uitvoering voor werkgevers makkelijker te maken'.

Ook vroeg de VGN speciale aandacht voor jongeren die uitstromen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zonder zicht op een baan. Zij kunnen wel leren, maar in aangepast tempo en hebben meer tijd en begeleiding nodig. Er zijn goede voorbeelden in de praktijk, denk aan Woonhulp Gehandicaptenzorg, waarin jongeren deelcertificaten halen van een mbo-opleiding. Dit zijn bouwstenen waar mensen met een beperking levenslang profijt hebben. Er is een behoefte aan die werknemers, maar het ontbreekt nu nog aan een structurele financiering.

Vervolg
Binnenkort vergadert de Tweede Kamer verder over de Kadernotitie Loondispensatie. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen