Nieuws

Kader voor toetsen van pgb-vaardigheid beschikbaar

10 september 2019

Op 26 augustus hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo een ‘10-puntenlijst pgb-vaardigheid’ gepubliceerd. Het helpt bij de vraag Over welke kennis en vaardigheden iemand moet beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb).

pgbvaardig

De checklist is opgesteld voor pgb's in de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw en de Wlz. Aan de hand van een lijst van 10 punten kan gecontroleerd worden of iemand pgb-vaardig is. Dat geldt voor zowel de budgethouder als voor een vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp. Het doel van de checklist is om potentiële pgb-houders te informeren over taken, kennis en vaardigheden die er zoal komen kijken bij een pgb. Door hen goed te informeren, zijn zij beter toegerust om een bewuste keuze te maken voor het pgb.

Uit het kader citeren we:

Wat moet ik weten en kunnen om een persoonsgebonden budget te beheren?

Voor het beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Controleer daarom met deze lijst van 10 punten of u pgb-vaardig bent. Het maakt niet uit of u zelf budgethouder, een vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp bent. Deze checklist geldt voor budget dat u aanvraagt voor maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, jeugdhulp of andere zorg.

Vier soorten pgb

Een pgb is een geldbedrag van de overheid. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Er bestaan 4 soorten pgb:

  • Een pgb voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Dit pgb is bijvoorbeeld voor een kind jonger dan 18 jaar, met een beperking.
  • Een pgb voor maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding mee inkopen.
  • Een pgb voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met dit pgb kunt u langdurige en intensieve zorg thuis inkopen.
  • Een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld om wijkverpleging in te kopen.

Bij wie vraagt u de pgb’s aan?

De 4 pgb’s hebben verschillende verstrekkers. Een pgb voor jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning vraagt u aan bij de gemeente. Een pgb voor de langdurige zorg bij een zorgkantoor. Een pgb voor zorg uit de zorgverzekeringswet vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Op Regelhulp.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een persoonsgebonden budget. En welke voorwaarden ervoor gelden.

Eisen voor pgb-vaardigheid

De verstrekkers van het pgb controleren niet alleen of u aan de voorwaarden van een pgb voldoet. Zij controleren ook of u met een pgb kunt omgaan. Dat heet pgb-vaardigheid. Daarmee willen ze voorkomen dat u in de problemen komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet welke zorg u nodig heeft. Of hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener.

In de bijlage staat een overzicht van de vereisten om ‘pgb-vaardig’ te zijn.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: