Nieuws

Kamerbrieven over verduurzaming van de zorgsector

20 juli 2020

Op 7 juli stuurde de minister van Rijn (MZS) de Tweede Kamer een brief met de stand van de verduurzaming van de zorgsector. De Green Deal Duurzame Zorg, de (kosten van de) energietransitie en de financiering en bekostiging van de transitie komen uitgebreid aan de orde. De brief voegen we als bijlage toe. Minister Ollongren (BZK) schreef eveneens een brief over de verduurzaming van de utiliteitsbouw (met o.a. het Aktiviteitenbesluit, de label C-verplichting en de monitoring van de voortgang). Ook die brief voegen we bij.

De brieven geven voor geïnteresseerden een doorkijk in de verduurzamingsopgave. Wat is de opdracht tot 2030 en wat is dan daarna de doorkijk tot 2050. De routekaarten spelen een centrale rol. Minister Van Rijn erkent dat er een groot probleem ligt bij de bekostiging van de investeringen in duurzaamheid die zichzelf (mede door lagere energieprijzen voor grootverbruikers) niet terug verdienen door een lagere energierekening en daarmee niet vanzelfsprekend door banken worden gefinancierd. Met name de lange tijdshorizon en daarmee de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, maakt dat grotere investeringen in duurzaamheid niet eenvoudig financierbaar zijn. Een eerdere scenario-berekening van TNO gaf al aan dat voor de gehandicaptensector cumulatief in de komende dertig jaren een bedrag van €1.8 miljard nodig zou zijn. In een studie van Rebel-groep komen onrendabele investeringen uit op zo’n €167 miljoen per jaar voor de langdurige zorg.

De VGN geeft richting de overheid steeds aan dat als er onvoldoende middelen beschikbaar komen, de noodzakelijke investeringen achter zullen blijven. Tegelijk zetten we ook voor onze leden in op een zo goed mogelijke ondersteuning en facilitering van de organisaties, opdat we zo veel mogelijk meewerken aan de verduurzamingsopgave. In de langdurige zorg zijn op deze wijze inmiddels mooie voorbeelden waar te nemen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: