Nieuws

Kamerbrieven VGN over zorgen stelselwijziging Jeugd

20 juni 2014

In de aanloop naar het Algemeen Overleg over de stelselwijziging Jeugdzorg op 25 juni hebben de branches voor (gespecialiseerde) jeugdhulp gezamenlijk een brief gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. In de brief uiten VGN, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VOBC hun ernstige zorgen over de voorbereiding van de stelselwijziging jeudghulp door gemeenten. Aansluitend heeft de VGN samen met de VOBC de Kamer een brief gestuurd om aandacht te vragen voor twee aanvullende punten van zorg.

Kind huilt

Het eerste zorgpunt gaat over de continuïteit van zorg voor jeugd tussen de 18 en 23 jaar. Deze jongeren dreigen tussen wal en schip te vallen. Ten tweede vragen we aandacht voor de toeleiding tot jeugdhulp.

De gezamenlijke branches geven in de brief aan de ernstige zorgen te herkennen die de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd en de Kinderombudsman hebben over de voorbereiding van de stelselwijziging jeudghulp door gemeenten.

In beide brieven worden de kamerleden gevraagd de zorgen en genoemde vragen voor te leggen tijdens het Algemeen Overleg op woensdagmiddag 25 juni.

U vindt de brieven in de bijlagen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: