Nieuws

Kamerdebat over ontwikkelingen coronavirus 4 juni 2020

05 juni 2020

In het Tweede Kamerdebat van afgelopen donderdag 4 juni over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, werd onder andere aandacht besteed aan een evaluatie van de effecten van de genomen maatregelen en aan de bezoekregeling.

De Tweede Kamer wil dat de kabinetsaanpak van het coronavirus wordt geëvalueerd: welk effect hadden de genomen maatregelen op de verspreiding van het virus en wat waren de economische en maatschappelijke gevolgen? De effecten van de bezoekregelingen in verpleeghuizen en gehandicaptenzorg op de kwaliteit van leven van bewoners en hun familie werden hierbij met name genoemd: Kamerleden pleitten voor een snelle versoepeling van de bezoekregelingen.

Versoepeling bezoekregeling lokaal uitgewerkt

Minister De Jonge legde uit dat voor de gehandicaptenzorg vanaf 25 mei de versoepeling van de bezoekregeling lokaal wordt uitgewerkt en dat in ieder geval op 15 juni voor iedere bewoner weer bezoek mogelijk moet zijn. Hij wijst ook op de handreiking dagbesteding die de VGN samen met de cliëntenorganisaties heeft opgesteld.

Motie

In een motie vraagt de Tweede Kamer de minister om speciaal voor mensen met een beperking en hun familieleden in overleg met het veld te werken aan de voorbereiding op een terugkeer naar het "gewone" leven én op een mogelijke ‘tweede golf’. De motie vindt u in de bijlage onder dit artikel. De Kamer stemt op 9 juni over alle ingediende moties.

Een uitgebreid verslag van het Kamerdebat vindt u hier.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: