Nieuws

Tweede Kamer debatteert over aanpak coronavirus en beloning van zorgpersoneel

26 juni 2020

In het Tweede Kamerdebat van afgelopen donderdag 25 juni werd behalve aan de verdergaande versoepelingen van de coronamaatregelen die op 1 juli ingaan - die volgens sommige Kamerleden nog lang niet ver genoeg gaan terwijl anderen zich afvragen of ze wel verantwoord zijn - veel aandacht besteed aan de beloning van zorgpersoneel.

Kort voor het debat maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend dat werknemers in de zorg een bonus van 1.000 euro krijgen. Voor de oppositie bleek dit niet genoeg: Groen Links diende een, door veel oppositiepartijen gesteunde, motie in met de oproep aan het kabinet om zorgwerkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om hun werknemers structureel een goed salaris te bieden én hiervoor in de VWS-begroting extra ruimte te creëren.

Geen financiële zekerheid sociaal domein

Middels een Kamerbrief had de VGN de Tweede Kamer gevraagd om financiële zekerheid te bieden in het sociaal domein voor de situatie na 1 juli. Dat leverde het debat niet op. Wel wees minister De Jonge erop dat dagbesteding per 1 juni open moet kunnen en ook het vervoer weer gewoon moet gaan. Mantelzorgers die hierover klachten hebben moeten volgens de minister ‘de gemeente aan haar jasje trekken’.

Testmogelijkheden

Tijdens het debat werden zorgen geuit over het feit dat nog niet iedereen met klachten gebruikmaakt van de nu ruime testmogelijkheden. Minister De Jonge zei ‘tot vervelens toe’ de boodschap over te zullen brengen dat iedereen met klachten zich moet laten testen.

Draagvlak

Veel Kamerleden bepleitten dat het kabinet niet overhaast te werk gaat met de nieuwe ‘coronawet’ en terughoudend moet zijn bij het inperken van grondrechten van burgers, om draagvlak in de samenleving te behouden.

Informatie

De Kamer stemt op 30 juni over alle ingediende moties.

Een uitgebreid verslag van het debat vindt u hier.

De Kamerbrief die de VGN aan de Tweede Kamer stuurde vindt u hier.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher