Nieuws

Kamerleden debatteren over de zorg, impressie en terugkijken

09 maart 2021

Welke plannen hebben de politieke partijen op het gebied van de zorg? Elf kandidaat-Kamerleden stonden op 8 maart tegenover elkaar in het Grote Zorgdebat om hun standpunten aan de hand van stellingen voor het voetlicht te krijgen. De kijkers thuis konden interactief meedoen door online mee te stemmen met de stellingen. Op hoofdlijnen leken de partijen elkaar vaak te vinden, de politieke verschillen zaten in de details.

Grote Zorgdebat 2021
Fleur Agema (PVV), Mirjam Bikker (CU), Attje Kuiken (PvdA) en Tunahan Kuzu (DENK) tijdens het debat.

Via deze link kunt u het volledige debat terugkijken

Fleur Agema (PVV), Joba van den Berg (CDA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Maarten Hijink (Socialistische Partij), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK), (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) debatteerden met elkaar over stellingen als ‘de patiënt moet altijd kunnen kiezen voor digitale zorg’, ‘10 procent van het zorgbudget moet naar preventie’ en ‘de grens van hoeveel mensen er in de zorg kunnen werken is bereikt’. 

Tijdens het debat werden woorden als gehandicaptenzorg en inclusieve samenleving helaas niet door de politici in de mond genomen. Wel was er aandacht voor waardering voor zorgmedewerkers, bureaucratie en lastendruk. Dit zijn ook punten die terugkomen in het ‘Manifest Gehandicaptenzorg’ van de VGN. Met dit manifest draagt de VGN politici in Den Haag concrete oplossingen aan om te komen tot een inclusieve samenleving én goede gehandicaptenzorg.

Preventie
Meteen duidelijk werd dat geen van de partijen wil bezuinigen op de zorgkosten. Er was veel bijval voor de stelling dat 10 procent van het totale zorgbudget moet worden gereserveerd voor preventie. De manier waarop, en hoe dit dan gefinancierd zou moeten worden daar zitten verschillen. Er moet niet alleen een zorgplicht, maar ook een voorkomplicht komen’, aldus de PvdA. Volgens de ChristenUnie is er afgelopen kabinetsperiode bereikt dat ‘alle partijen nu voelen dat we er iets aan moeten doen’. ‘Dat is een heel verschil.’

Vanuit Denk en D66 kwam het pleidooi om preventie veel breder te trekken dan de thema’s uit het huidige preventieakkoord (tabak, overgewicht en alcohol). Kuzu: ‘Ook in preventieve sfeer moet er aandacht voor mentale gezondheid zijn.’ D66: ‘Trek het breder dan VWS. Het gaat ook over inrichten van de publieke ruimte en leefstijl. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’

Digitalisering van de zorg
Het coronavirus heeft de digitalisering van onze samenleving in een stroomversnelling gebracht. Een plicht om de zorg digitaal aan te bieden of er gebruik van te moeten maken ging de partijen te ver. ‘Voor laaggeletterden is het lastig om alles online te doen’, waarschuwde D66. Een terechte waarschuwing, Nederland telt ongeveer 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is persoonlijk contact belangrijk, liefst in levenden lijve, zeker als het om een bezoek aan een arts gaat. 
De SP en Partij voor de Dieren wezen erop dat zorgverleners die patiënten de keuze moeten geven voor digitale of fysieke zorg, daar zelf ook keuzeruimte in moeten hebben.

Tekort aan personeel in de zorg
Een betere waardering, meer zeggenschap, vertrouwen en professionele ruimte is nodig om de zorg aantrekkelijker te maken, vinden de partijen. GroenLinks: “Waar het om gaat: mensen die in de zorg werken willen samenwerken en weer serieus worden genomen. Veel zorgverleners worden ingeperkt in hun werk.” Partij voor de Dieren zegt dat juist omdat er een tekort is aan zorgmedewerkers, er focus moet zijn voor preventie.

Iedereen is het erover eens dat er te veel bureaucratische rompslomp in het stelsel is. Elk van de elf deelnemende kandidaten onderstrepen hoeveel tijd zorgverleners kwijt zijn aan administratie en dat dit naar beneden moet, met standaardisatie is nog veel winst te behalen. PVV hekelde de regeldruk: “Plannen die er waren voor minder regeldruk in de zorg hebben we bij herhaling aangekaart. Maar elke keer wordt niet doorgezet.” Ondanks alle goede intenties en ontregelsessies blijkt de praktijk weerbarstig.

Regie vanuit de overheid
Wat betreft de behoefte aan regie vanuit de overheid geven CDA, D66 en GroenLinks aan dat wat hun betreft de overheid moet zorgen dat zorgaanbieders kunnen samenwerken. ‘Nu de regie bij zorgverzekeraars ligt, worden zorgverleners ingeperkt in wat ze kunnen doen’, aldus GroenLinks. ‘Ze moeten afspraken kunnen maken over wat ze samen willen doen in een regio.’
CDA, CU, VVD en SGP willen juist meer verantwoordelijkheid voor gemeenten. De VVD wil wel door op de ingeslagen weg: “Wij willen zorg dicht bij mensen organiseren. Wij zitten niet te wachten op wéér een stelselwijziging, maar kijken naar verbeteringen.”

Vooraf gaf bijna een derde (32%) van de kijkers aan nog zwevend te zijn. Na afloop was dit percentage gedaald tot 24%. Vera Bergkamp van D66 maakte de meeste indruk, ze werd gekozen tot beste debater.

Lees hier het verslag en de nabeschouwing van mediapartner Skipr
 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen