Nieuws

Kansen van technologie voor mensen met beperkingen

31 januari 2018

Het is lang niet altijd eenvoudig voor mensen met beperkingen om werk te vinden én te houden. Maar er zijn steeds meer technologische innovaties de beperkingen die juist de kans op werk vergroten. Denk bijvoorbeeld aan geavanceerde spraakcomputers voor blinden en slechtzienden. Het Maar er worden ook innovaties ontwikkeld voor mensen met verstandelijke beperking. Het UWV heeft onderzocht of kan technologie een bijdrage leveren aan inclusief werken. De conclusie is positief.

techologievoormensenmetbeperkingen

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek zijn:

  • Technologische voorzieningen bieden mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.
  • De eindgebruiker in de arbeidscontext is vaak niet of nauwelijks in beeld bij de technologieontwikkelaars.
  • Nieuwe technologische voorzieningen als een sociale robot assistent, spraak gestuurde apparatuur en gepersonaliseerde producten hebben potentie om het bereik van doelgroepen te vergroten tegen vergelijkbare of hogere kosten dan bij gebruik van bestaande voorzieningen.
  • Samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders zijn 4 scenario’s ontwikkeld. De scenario’s laten zien hoe de toepassing van serious gaming, augmented reality, een activiteitentracker en omgevingssensoren deze werknemers bij hun werk kan ondersteunen.
  • Met deze technologische voorzieningen kunnen de mogelijkheden om inclusief te werken vergroot worden. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelaars de behoeften van de gebruikers kennen (werknemers, hun begeleiders én werkgevers) en dat beleidsmakers de barrières voor inzet van technologie erkennen en waar mogelijk slechten.

Kosten
Naast kansen is het ook belangrijk om te kijken naar de kosten. Ook is bekeken welke huidige voorzieningen door de nieuwe technologische voorziening kunnen worden vervangen. Een uitgebreid en helder overzicht van deze 8 technologieën, de mogelijke toepassingen daarvan en de kosten en baten is te vinden op de website www.technologievoorinclusie.nl.

Kansrijke technologie in de praktijk
Op basis van de voorwaarden die werknemers en hun begeleiders stellen aan het gebruik van de technologieën hebben de onderzoekers voor elk van de 4 toepassingen een toekomstscenario geschetst. Deze scenario’s laten een situatie zien waarin werknemers met een licht verstandelijke beperking met behulp van de technologische toepassingen hun werk goed kunnen uitvoeren en volhouden.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: