Nieuws

Kennis delen over dementie en verstandelijke beperking

17 september 2012

Mensen met een verstandelijke beperking die dementeren hebben andere vormen van begeleiding en daginvulling nodig dan dementerenden zonder verstandelijke beperking. Gehandicaptenzorginstellingen Abrona en Sherpa zetten daarom hun zorgexpertise in bij 'gewone' verzorgings- en verpleeghuizen om mensen met dementie én een verstandelijke beperking goed te kunnen ondersteunen.

Steeds vaker wonen mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij. Ouderen met een verstandelijke beperking wonen daardoor ook vaker in reguliere verzorgings- of verpleeghuizen. Hier is in veel gevallen nog weinig ervaring met het bieden van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) zet op deze plekken kennis uit de gehandicaptensector in.

Zo werken orthopedagoog Peter Jongerius van Abrona en verpleegkundige en adviseur senioren Erna van Liere van Sherpa, naast hun eigen werk in de gehandicaptenzorg als CCE-consulent. Zij adviseren verzorgings- en verpleeghuizen bijvoorbeeld over begeleiding van mensen met dementie én een verstandelijke beperking.

In een artikel uit het CCE magazine 2012 leest u over het werk van Peter Jongerius en Erna van Liere als CCE-consulent.