Nieuws

Kennisdocumenten Participatiewet vernieuwd

01 maart 2017

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Programmaraad drie nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd.  De laatste wijzigingen in de regelgeving in deze kennisdocumenten verwerkt. Deze kennisdocumenten zijn vooral geschreven voor beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten. Maar deze informatie is ook voor zorgorganisaties en werkgevers interessant.

Zo geeft het kennisdocument Beschut werk via een aantal vragen onder andere inzicht in wat beschut werk inhoud, de doelgroep, hoeveel beschutte werkplekken de gemeente moet aanbieden en het verschil met dagbesteding.

Het kennisdocument ondersteuning mensen met beperkingen naar regulier werk geeft een overzicht van alle beschikbare ondersteuningsregelingen. Bijvoorbeeld dat jongeren onder de 21 jaar ook aanspraken kunnen maken op een (lage) uitkering.  Maar ook hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de verschillende organisaties, de inzet van Job coaching en fiscale instrumenten voor werkgevers.

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten biedt een heldere samenvatting van de belangrijkste afspraken die verderop in het document nader worden uitgewerkt.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: