Nieuws

Kennisnetwerken rond technologie in de gehandicaptenzorg

08 maart 2023

Academy Het Dorp heeft op verzoek van de VGN een overzicht opgesteld van kennisnetwerken rond technologie in de gehandicaptenzorg. In het overzicht zijn 34 kennisnetwerken opgenomen. Het zijn met name kennisnetwerken uit de gehandicaptenzorg en enkele netwerken uit de ouderenzorg en een beroepsvereniging. Het betreffen verschillende typen netwerken, waarbij de overeenkomst is dat zij allemaal betrekking hebben op technologie in de gehandicaptenzorg.

Kennisnetwerken Academy het Dorp

Ontwikkelen en bij elkaar brengen van kennis

In de Visie 2030 hebben we technologie benoemd als een van de vier groeigebieden. Kennisnetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en bij elkaar brengen van kennis. Het overzicht geeft een beeld van de netwerken die in de gehandicaptenzorg actief zijn rond technologie, wat hun meest in het oog springende kenmerken zijn en op welke manier je in contact kunt komen met een netwerk.

Download het overzicht kennisnetwerken

Het overzicht is een momentopname. De komende maanden verkennen we de toegevoegde waarde en de mogelijkheden om het overzicht actueel te houden.

Wat is een kennisnetwerk?

Een kennisnetwerk is een netwerk van personen en/of organisaties met specialistische of vakkennis, met mogelijk verschillende disciplines. De focus ligt op samenwerken en verbinden en het met elkaar verzamelen, vertalen en verspreiden van kennis. Hierdoor kunnen zorgorganisaties, bedrijfsleven, overheid en wetenschap betere afstemming en doelen bereiken. 

Totstandkoming overzicht

Het overzicht bevat een beschrijving van de manier waarop het tot stand is gekomen, en de criteria die zijn toegepast om een netwerk wel of niet in het overzicht op te nemen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: