Kennisvragen en antwoorden over COVID-19 vanuit Associatie Academische Werkplaatsen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil de gehandicaptensector in deze coronacrisis ondersteunen met het snel beschikbaar maken van betrouwbare kennis. Voor de verspreiding van deze kennis worden ook de kanalen van VGN en het Kennisplein ingezet.

Vragen

Zorgorganisaties en mantelzorgers kunnen hun kennisvragen over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking indienen op de website van de associatie. Deze worden op korte termijn beantwoord door wetenschappers van alle aangesloten Academische Werkplaatsen. Zij verzamelen hiervoor samen recente wetenschappelijke kennis uit binnen- en buitenland en delen deze kennis met de indiener èn met de hele gehandicaptensector. Voor de beantwoorde vragen, klik hier. Deze gaan onder meer over: eHealth, dagbesteding, ondersteuning voor ouders en kwaliteit van leven.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van