Nieuws

Kickstart 'medicatieoverdracht in de keten' van start

04 oktober 2022

In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in de praktijk getoetst. Regio-organisaties GERRIT (regio Friesland) en Stichting RijnmondNet (regio Rijnmond) starten met zorgaanbieders en hun leveranciers als eerste met de implementatie van medicatieoverdracht in een tweejarige Kickstart. Hiermee start de landelijke uitrol van medicatieoverdracht in de keten.

Altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht

Veilige en efficiënte medicatieoverdracht is van groot belang. Zorgverleners rondom een patiënt of cliënt hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Daardoor wordt niet altijd de juiste medicatie voorgeschreven of toegediend. Jaarlijks zijn er zelfs duizenden (her)opnames in het ziekenhuis vanwege het ontbreken van de juiste medicatiegegevens. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar door een juiste medicatieoverdracht.  

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De patiëntveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd na implementatie in de keten. Daarom werken negen zorgsectoren en hun IT-leveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie Nederland, MIND, RSO Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ hier samen aan.  

Kickstart Medicatieoverdracht en voorbereiding landelijke implementatie

De Kickstart Medicatieoverdracht omvat: het aanpassen van informatiesystemen, het testen ervan en een eerste begeleide uitrol van de systemen en de werkprocessen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. En het ontsluiten van informatie naar patiënten middels een PGO. Om de landelijke implementatie zorgvuldig te laten verlopen delen de regio-organisaties hun praktijkervaring en wordt de informatiestandaard bijgesteld als nodig. Op basis van deze testen in de praktijk, worden de puntjes op de i gezet en wordt voorbereid op de landelijke implementatie van medicatieoverdracht in de keten.

Meer informatie over de implementatie (Kickstart): samenvoormedicatieoverdracht.nl 

Deelnemende zorgorganisaties

In de regio Friesland werkt GERRIT met de deelnemende zorgorganisaties: Stichting Antonius Zorggroep (Sneek), Gezondheidscentrum Makkum, Apotheek De Dokkumer Wâlden, Stichting Alliade, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland, Stichting Patyna.    

 In de regio Rijnmond werkt Stichting RijnmondNet met de deelnemende zorgorganisaties: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Huisartsenpraktijk Emmapark, Huisartspraktijk Overschie, Apotheek Pijnacker Centrum, Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis, Stichting Laurens, Stichting Star-shl.  

Medicatieoverdracht in de gehandicaptenzorg

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Met het programmabureau ‘Samen voor medicatieoverdracht’ werken we aan (de voorbereiding op) de implementatie van de herziene richtlijn. De Kickstart is een belangrijke praktijktoets en daarmee een belangrijke stap in het proces. De deelnemende organisaties zullen ervaringen opdoen en leren waar wij als sector nog werk te verzetten hebben, maar ook wat regionaal afgestemd moet worden. We volgen de Kickstart op de voet en zullen u van informatie blijven voorzien, want; dit programma is binnen enkele jaren zorgbreed de norm!

Meer lezen over het programma en de stappen die VGN al gezet heeft? Ga naar vgn.nl/medicatieoverdracht 

Deze pagina is een onderdeel van: