Nieuws

Kindergebaren-app wint Gehandicaptenzorgprijs 2018

12 november 2018

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind (NSDSK) is met de interactieve Kindergebaren-app winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018. Met de app leren dove, slechthorende en horende kinderen spelenderwijs gebaren en dit versterkt de communicatie tussen jonge kinderen.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), initiatiefnemer van de prijs, maakte dit vandaag bekend tijdens de uitreiking die plaats vond op de Kennismarkt in de Jaarbeurs Utrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000,-. Daarnaast nam onderzoeker Evelien Dirks, ontwikkelaar van de Kindergebaren-app, een kunstwerk in ontvangst van Florian Krijt, een kunstenaar met een beperking. Dit kunstwerk is beschikbaar gesteld door Triodos Bank.

Samenspel

De jury van de Gehandicaptenzorgprijs koos voor de Kindergebaren-app omdat deze laat zien hoe belangrijk de ontwikkeling van een kind is in de cruciale leeftijdsfase tot vier jaar. Door vroegtijdig kinderen gebaren te leren, stimuleer je hun ontwikkeling op vele andere terreinen.  

Het idee is ontstaan door een samenspel tussen professionals, betrokken kinderen en de bouwer van de app, zelf vader van een doof kind. De app versterkt interactie tussen doven, slechthorenden en de horende omgeving, doordat zij samen leren van gebaren via filmpjes en een quiz. De app is gratis beschikbaar en is intussen al 50.000 keer gedownload.

Aanmoedigingsprijs

De twee overige genomineerden; de app signaLEREN van Koraal en het digitale programma voor psycho-educatie ‘Zie je wel’ van Bartimeus, ontvingen een aanmoedigingsprijs van €2.500,- uit handen van juryvoorzitter Martin Boekholdt.

Be a Bee

Deel je kennis en ervaring en ga samen in zwermen innoveren. Met deze boodschap trapten VG innovators Suzanne Verheijden en Jethro Hardeman de uitreikingsbijeenkomst op Maandag 12 november af. Zij wisten met het succesverhaal van de VG Hackaton het publiek te inspireren. 'Wij zochten landelijke samenwerking om tot een grote verandering te komen', vertelt Suzanne. Het idee begon met een etentje in de tuin en werd later landelijk gedragen door verschillende gehandicaptenzorgorganisaties die hun ideeën deelden op Demoday. Het uiteindelijk doel van de VG Hackaton is het aanpakken van het arbeidsmarkt tekort en het verlagen van de werkdruk. Jethro en Suzanne sloten af met een persoonlijke uitnodiging aan dagvoorzitter Frank Bluiminck, ga rondzwermen en 'Be a Bee'.

Kennisontwikkeling

De VGN organiseerde de toekenning van de Gehandicaptenzorgprijs voor de zevende keer. Het thema was innovatie. De VGN wil, in lijn maar haar kennisbeleid, gehandicaptenzorginstellingen stimuleren tot kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering belonen, teneinde de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking te verbeteren.

Jeugdjournaal

Maandag 12 november om 19.00 uur werd het succes van de Kindergebaren-app, winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018, gedeeld bij NOS Jeugdjournaal. Heb je het item gemist? Kijk het hier terug. 

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit