Nieuws

Klijnsma presenteert hoofdlijnen Participatiewet

28 juni 2013

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft op 27 juni de Tweede Kamer geïnformeerd op hoofdlijnen over de vormgeving van de Participatiewet. De afspraken uit het Sociaal Akkoord zijn in deze brief verwerkt. De eerdere uitgangspunten van de Participatiewet zijn niet veranderd. Het Kabinet wil dat alle mensen als volwaardige burgers kunnen participeren in de maatschappij. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, dan door op een andere manier te participeren in de maatschappij. Twee belangrijke wijzigingen voor de gehandicaptenzorg zijn de herkeuring van Wajongers en de oprichting van regionale werkbedrijven.

Deze en andere punten worden in de landelijke 'Werkkamer' uitgewerkt. In deze Werkkamer werken de sociale partners en de VNG samen met SZW aan de uitwerking van de plannen. De VGN vindt dat een integrale benadering met de Wmo, Jeugdzorg en Passend onderwijs mogelijk moet zijn en blijven. Door hierin werk en participatie een centrale plaats te geven, wordt de kans op werk voor mensen met beperkingen sterk vergroot. Een deskundige invulling van de leertrajecten en persoonlijke begeleiding, afgestemd op de beperking van de burger is hierbij essentieel. De VGN blijft voor deze punten aandacht vragen bij de politiek, het ministerie van SZW, de Werkkamer en andere relevante stakeholders.

Herkeuring
Vanaf 1 januari 2015 kunnen alleen mensen die vanwege hun beperking nooit kunnen werken, aanspraak maken op de Wajong. Iedereen die beschikt over arbeidsvermogen valt onder de participatiewet. Er worden nadere afspraken gemaakt voor de overgang van Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers die al werkzaam zijn.

Werkbedrijven
De gemeenten gaan samen met de regionale sociale partners 35 regionale werkbedrijven inrichten. Deze werkbedrijven worden de schakel tussen de werkgever en mensen met arbeidsbeperkingen. Er komt een eenduidige regionale aanpak voor de dienstverlening aan werkgevers, loonwaardebepaling en arrangementen voor persoonlijke begeleiding en jobcoaching.

U vindt de brief in de bijlage.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: