Nieuws

Knelpuntenanalyse richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

08 augustus 2019

De huidige richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komt uit 2009. Sinds die tijd weten we meer over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn op dit moment evidence-based herzien door de werkgroep Richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgaanbieders kunnen vanuit de prakrijk bijdragen door de knelpuntenenquête in te vullen.

Voorzitter van de werkgroep is Geraline Leusink, Associate Professor van Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen en directeur van de academische werkplaats Sterker op eigen benen. Karla Magilsen, Arts Verstandelijk Gehandicapten en Kaderarts Palliatieve zorg, is vice-voorzitter. Ook vertegenwoordigers van apothekers, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, gedragsdeskundigen, begeleiders en patiënten maken deel uit van de werkgroep. IKNL verzorgt de procesbegeleiding.

Graag attenderen wij u op de start van het herzieningstraject en de mogelijkheid om aan te geven welke knelpunten uit de praktijk rondom palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking u ervaart. De belangrijkste knelpunten zullen in de richtlijn worden uitgewerkt. De richtlijncommissie heeft al een aantal knelpunten geformuleerd en opgenomen in de knelpuntenenquête. U wordt gevraagd om aan te geven welke van deze knelpunten volgens u prioriteit hebben en om aanvullende knelpunten te benoemen. De commissie zal die knelpunten ook betrekken in haar overwegingen om knelpunten wel of niet uit te werken.

De knelpuntenenquête

De enquete is online beschikbaar en in te vullen tot uiterlijk 3 september aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Mocht u vragen hebben of problemen met het invullen, neemt u dan contact op met Mandy Rietzschel, secretaresse (m.rietzschel@iknl.nl, t 088 234 61 75) of Inge van Trigt, procesbegeleider (i.vantrigt@iknl.nl, t 06 46 14 01 72). 

Deze pagina is een onderdeel van: