Nieuws

KOPIE VAN Bijeenkomsten over plan van aanpak Kwaliteitskader waren succesvol!

16 maart 2017

Als vervolg op de landelijk informatiebijeenkomsten in januari/februari over het Kwaliteitskader 2017-2022 had de VGN in maart vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd over opzetten van het plan van aanpak.

quality control kwaliteit

In vijf regionale bijeenkomsten over “het plan van aanpak” bij het Kwaliteitskader 2017-2011 was de opzet er vooral op gericht om met elkaar aan de slag te gaan. De deelnemers aantallen waren erop gericht om dit ook echt te kunnen doen. Er waren verschillende projectleiders vanuit de proeftuinen aanwezig om hun kennis te delen, maar vooral ook om mee te denken. Er vond veel onderlinge uitwisseling plaats en de startende organisaties hebben vergelijkbare vragen. Het werd dan ook als prettig ervaren om dit met elkaar te delen.

Aan de slag

In de bijeenkomsten gingen aanwezigen ook aan het werk, ze hebben een ‘invuloefening’ gedaan door per bouwsteen op te schijven wat men allemaal al doet; dat gaf veel inzicht voor de eigen situaties. En tevens gaf dit een beeld wat er allemaal al is, waar verbindingen liggen en waar de focus komt te liggen. Die focus ligt bij de meeste organisaties op de teamreflectie.

Verschillende fasen

De organisaties verkeren in verschillende fasen, zo zijn sommige in de oriënterende fase, hebben verkennende gesprekken in de eigen organisatie. Maar ook een aantal leden hebben al plannen van aanpak klaar of zijn al verder van start gegaan. Het aanbod vanuit de VGN om een plan van aanpak toe te sturen en feedback hierop te krijgen wordt zeer gewaardeerd. Projectleiders vanuit de proeftuinen met de nodige ervaring hiermee vinden het ook erg leuk om hier op te reflecteren.

Enthousiasme

Opvallend is het enthousiasme bij de deelnemers. Men heeft vragen, is zoekende, maar heeft er ook veel zin in en zijn optimistisch dat het Kwaliteitskader zal helpen om het kwaliteitsbewustzijn te vergroten en de dialoog met de cliënt centraal te stellen. Niet alleen in deze bijeenkomsten wordt veel kennis gedeeld, we merken dat het Kwaliteitskader ook op de agenda staat van verschillende kwaliteitsnetwerken. En ook daar is veel onderlinge uitwisseling.

Meer weten?

De VGN heeft een deelwebsite ontwikkeld: www.vgn.nl/kwaliteitskader waar veel informatie (o.a. toolkits, rapporten, kerndocumenten) te vinden is. Tevens staat hier de bereikbaarheid van het ondersteuningsteam. En in de agenda zijn de data van de volgende regionale bijeenkomsten over het onderwerp “teamreflectie” te vinden.

Deze pagina is een onderdeel van: