twitter
 
 
 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

 

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Gedurende het jaar 2016 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinprojecten. De hele sector kan nu gebruik maken van de resultaten die zijn bereikt en de ervaringen die zijn opgedaan. De opbrengst is ondergebracht in verschillende toolkits, die op deze website zijn te vinden.

Doel

Het doel van het vernieuwde kwaliteitskader:

  • Het biedt cliënten duidelijkheid: wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en ondersteuning (toegespitst op de Wet langdurige zorg).

  • Het stimuleert medewerkers die de zorg uitvoeren; helpt hen om de kwaliteit van hun werk voortdurend te verbeteren.

  • Het is richtinggevend, biedt de leiding van zorgorganisaties de mogelijkheid om te sturen op kwaliteit: wat gaat goed en wat moet beter.

  • Hierdoor kan elke zorgorganisatie kwaliteitszorg deel laten uitmaken van externe verantwoording. Zoals die wordt afgelegd aan de samenleving, het zorgkantoor en de IGZ. 

Toolkit Teamreflectie

Factsheets/handreikingen/producten die in de praktijk kunnen inspireren bij de toepassing van het onderdeel teamreflectie binnen het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.

Factsheets/handreikingen

Factsheets/handreikingen de gebruikt kunnen worden bij de toepassing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 in de praktijk.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Ondersteuningsteam

Mariëtte Stokking (projectleider)
Mail: mstokking@vgn.nl
Mob: 06-13 20 48 37

Johan van Ruijven (communicatie/woordvoering) 
Mail: jvruijven@vgn.nl 
Mob: 06-21 21 34 60

Voor alle vragen kunt u terecht bij de helpdesk:
Mail: kwaliteitskader@vgn.nl
Telefoon: 030-273 93 01

Agenda

Een overzicht van bijeenkomsten die betrekking hebben op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.

Bijeenkomst clientervaringsinstrumenten en intercollegiale visitatie - 8 juni 2017, VGN in Utrecht