Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Home

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

 

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten.

Doel

Het doel van het vernieuwde kwaliteitskader:

  • Het geeft cliënten helderheid over wat ze mogen verwachten van de zorg (toegespitst op de Wlz).

  • Het helpt medewerkers om de zorg voortdurend te verbeteren.

  • Het is richtinggevend, zodat het leidinggevenden helpt te sturen op kwaliteit.

  • Het maakt duidelijk hoe zorgaanbieders het zicht op kwaliteit kunnen gebruiken voor externe verantwoording.

Agenda

Regionale bijeenkomsten
'Kwaliteitsrapport & visitatie'
Tijdstip voor alle bijeenkomsten:
9.30 - 13.00 uur

Handreikingen

Handreikingen kunnen worden gebruikt bij de toepassing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 in de praktijk.

Voorbeelden aanpak Teamreflectie

Gedurende het jaar 2016 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinprojecten. Hieronder een aantal voorbeelden van de aanpak van Teamreflecties bij proeftuindeelnemers.

Voorbeelden van Kwaliteitsrapporten

Gedurende het jaar 2016 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinprojecten. Hieronder een aantal voorbeelden van kwaliteitsrapporten van proeftuindeelnemers.  

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Ondersteuningsteam

Wij helpen u graag in de vorm van consulten, werkbezoeken, sparren en meelezen (concept)rapport, etc. 

Manon Hikspoors (Beleidsmedewerker Implementatie Kwaliteitskader)
Mail: mhikspoors@vgn.nl
Mob: 06-57554998

Juliette Vaal (ondersteuner implementatie)
mail: jvaal@vgn.nl

Jolanda Spelten (senior beleidsmedewerker kwaliteitskader)
Mail: jspelten@vgn.nl
Mob: 06-29043813

Voor alle vragen kunt u terecht bij de helpdesk:
Mail: kwaliteitskader@vgn.nl 
Telefoon: 030-273 93 01