twitter
 
 
 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

 

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten.

Doel

Het doel van het vernieuwde kwaliteitskader:

  • Het geeft cliënten helderheid over wat ze mogen verwachten van de zorg (toegespitst op de Wlz).

  • Het helpt medewerkers om de zorg voortdurend te verbeteren.

  • Het is richtinggevend, zodat het leidinggevenden helpt te sturen op kwaliteit.

  • Het maakt duidelijk hoe zorgaanbieders het zicht op kwaliteit kunnen gebruiken voor externe verantwoording.

Voorbeelden aanpak Teamreflectie

Gedurende het jaar 2016 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinprojecten. Hieronder een aantal voorbeelden van de aanpak van Teamreflecties bij proeftuindeelnemers.

Voorbeelden externe visitatie

Als onderdeel van het proeftuinproject hebben proeftuindeelnemers in 2016 en begin 2017 geëxperimenteerd met externe visitatie. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Voor de leidende uitgangspunten van het kwaliteitskader 2017-2022 betreffende de externe visitatie zie het kerndocument p25.

Voorbeelden van Kwaliteitsrapporten

Gedurende het jaar 2016 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinprojecten. Hieronder een aantal voorbeelden van kwaliteitsrapporten van proeftuindeelnemers.  

Handreikingen

Handreikingen kunnen worden gebruikt bij de toepassing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 in de praktijk.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Agenda

Regionale bijeenkomsten 'Kwaliteitsrapport & visitatie'
Tijdstip voor alle bijeenkomsten:
9.30 - 13.00 uur

 

Ondersteuningsteam

Jolanda Spelten (senior beleidsmedewerker kwaliteitskader)
Mail: jspelten@vgn.nl
Mob: 06-29043813

Juliette Vaal (ondersteuner implementatie)
mail: jvaal@vgn.nl

Johan van Ruijven (communicatie/woordvoering) 
Mail: jvruijven@vgn.nl 
Mob: 06-21 21 34 60

Voor alle vragen kunt u terecht bij de helpdesk:
Mail: kwaliteitskader@vgn.nl
Telefoon: 030-273 93 01