Nieuws

Verkorte versie Handreiking Ondersteuningsplannen beschikbaar

25 september 2023

De Handreiking Ondersteuningsplannen is nu ook in verkorte vorm beschikbaar. Deze korte versie geeft een samenvatting van de twaalf onderdelen die te lezen zijn in de handreiking, die begin 2023 is geactualiseerd. Dit document is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028.

turquoise achtergrond met tekst handreiking ondersteuningsplannen in het kort

De handreiking is vanaf nu online in te zien en te downloaden op de pagina over de handreikingen van het kwaliteitskompas en op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Samen afspraken maken over het gewone leven

Mensen met een beperking maken (met waar mogelijk en nodig hun verwanten, vertegenwoordiger en sociaal netwerk, en professionals) afspraken over de manier waarop zorg en ondersteuning plaatsvindt. Dat zijn afspraken over hoe het gaat in het gewone leven, en doelen over een gewenste ontwikkeling. Het persoonlijke ondersteuningsplan geeft aan alle betrokkenen inzicht en duidelijkheid.

Bijdragen aan inrichting zorgproces

De Handreiking Ondersteuningsplannen helpt hierbij en is bedoeld voor beleidsmedewerkers in de gehandicaptenzorg die verantwoordelijk zijn voor de systematiek en de kwaliteit van de ondersteuningsplannen binnen hun eigen zorgorganisatie. De handreiking draagt zo bij aan het inrichten van een goed zorgproces rond individuele personen. Het is beslist geen kant-en-klaar sjabloon, omdat de gehandicaptensector zich kenmerkt door een grote diversiteit in doelgroepen en dus ook een grote diversiteit in ondersteuningsbehoeften. Goede zorg en ondersteuning is persoonsgericht en zet mensen centraal.

Van kwaliteitskader naar kwaliteitskompas

De vorige Handreiking Ondersteuningsplannen werd in 2013 opgesteld. Deze handreiking was onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Dit Kwaliteitskader werd in 2022 geactualiseerd en omgedoopt tot het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028. Als onderdeel van het Kwaliteitskompas, werd ook de Handreiking Ondersteuningsplannen geactualiseerd.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: