Nieuws

Koraal Groep ondersteunt cliënten en leerlingen met ICT

29 oktober 2013

Het gevoel hebben ‘erbij te horen en ertoe te doen’ is essentieel om mee te doen in de samenleving. Binnen de werkstichtingen van Koraal Groep bestaat een sterk groeiende groep cliënten met een verstandelijke beperking die dit doel nastreeft, maar dit niet kan bereiken met behulp van reguliere ondersteuning. Daarom heeft Koraal Groep de handschoen opgepakt. Met behulp van een innovatief assortiment aan ondersteunende middelen proberen ze cliënten te begeleiden naar een volwaardige deelname aan onze samenleving. De cliënt zelf en de omgeving waarin hij of zij leeft is daarbij het vertrekpunt. Het innovatieve ondersteuningsaanbod heet CL!CT, een samenvoeging van de woorden cliënt en ICT.

Het doel van CL!CT is om de zelfredzaamheid en de normalisatie van elke individuele cliënt te bevorderen. Omdat de wensen en doelen van de cliënten van Koraal Groep nogal verschillen, kan CL!CT uiteenlopende vormen aannemen. Denk aan een webcamverbinding, die het mogelijk maakt dat de ouders van een kind dat bij onze stichting Maashorst (Reek) verblijft, elke avond een verhaaltje kunnen voorlezen aan hun zoon of dochter. Of de inzet van een smartphone waarmee een jongere van Gastenhof (Landgraaf) zicht kan houden op zijn afspraken. En wat te denken van een tablet waarop het persoonlijk plan van een cliënt wordt weergegeven via foto’s en pictogrammen? Koraal Groep ondersteunt haar cliënten bij nagenoeg alle aspecten van het dagelijkse leven. Hierbij proberen ze de natuurlijke omgeving toegankelijk en overzichtelijk te maken. De nadruk ligt hierbij meer op veiligheid, begeleiden en leren, en minder op behandelen.

Bij Koraal Groep kijken ze naar de ontwikkeling van cliënten en hun perspectief voor de toekomst. Koraal Groep biedt met CL!CT ondersteuning die ook op lange termijn van waarde is en bijdraagt aan een grotere zelfredzaamheid van cliënten. CL!CT is niet alleen waardevol, maar ook waardevast. Wilt u weten hoe alle werkstichtingen van Koraal Groep de uitdaging zijn aangegaan en hoe ze de theorie achter CL!CT hebben vertaald in sprekende praktijkvoorbeelden? We hebben een aardige brochure uitgegeven met inspirerende verhalen van onze cliënten! U vindt de brochure in de bijlage.

Koraal Groep biedt ondersteuning aan mensen met beperkingen op lichamelijk, geestelijk en/of psychosociaal gebied. Wij hebben veel ervaring met complexe hulpvragen en vinden het belangrijk dat elke cliënt zichzelf blijft ontwikkelen en een bestaan leidt dat past bij zijn wensen en mogelijkheden. Meer informatie op www.koraalgroep.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: