Nieuws

Korte uitvraag naar stand van zaken woonplaatsbeginsel Jeugd

08 februari 2022

Op 1 januari is de wet Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd ingegaan. Op verschillende plekken monitoren we het verloop van deze wetswijziging. Om een totaalbeeld te krijgen nodigen wij zorgaanbieders uit om bijgaande enquête in te vullen; dit zijn slechts 5 korte vragen.

Inmiddels is het eind januari en is het voor ons belangrijk om de balans op te maken. Samen met de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein zetten we deze enquête uit. De enquête betreft 5 korte vragen. Bij deze onze uitnodiging om de enquête in te vullen en/of door te sturen naar collega’s. We hopen op een zo hoog mogelijke respons zodat we kunnen zien waar het goed gaat en waar er nog hulp nodig is vanuit het projectteam en de regioadviseurs. 

Door te klikken op deze link start u de uitvraag

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: