Nieuws

Korting op tarieven forensische zorg verlaagd naar 2%

09 februari 2016

De eerder aangekondigde generieke efficiencykorting van 4% op de tarieven forensische zorg 2016 wordt verlaagd naar 2%. Voor de reeds afgesloten contracten voor 2016 betekent dit dat er een addendum zal volgen met de nieuwe tarieven.

De eerdere korting van 4% betrof een uitwerking van de Meerjarenafspraken die het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft gemaakt met GGZ Nederland en de VGN. Het succesvol verlagen van de gemiddelde behandelduur in de TBS en de aanhoudende druk van VGN en GGZ Nederland op DForZo voor adequate tarieven hebben er toe bijgedragen dat de korting kan worden beperkt. 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: