Nieuws

Kritische meedenkers gezocht voor implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet en het programma Productcodes sociaal domein.

24 februari 2021

De VGN is op zoek naar medewerkers vanuit de zorg en de administratie die mee willen werken aan twee projecten die zijn gericht op het vergroten van administratieve eenvoud in de jeugdhulp. Het betreft de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet en het programma Productcodes Jeugd.

foto-commedewerker-vacature

Nieuwe woonplaatsbeginsel

Het nieuwe woonplaatsbeginsel in de jeugdwet wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2022. De voorbereiding van de implementatie is belegd als een project bij het Ketenbureau i-Sociaal Domein. De VGN neemt deel in de stuurgroep en de projectgroep van dit project. Om te borgen dat we daar het gesprek voeren over de juiste onderwerpen en dat we de belangen van VGN-leden op een goede manier kunnen behartigen zijn wij op zoek naar enkele kritische mee- en tegendenkers. We zoeken daarvoor medewerkers die ervaring hebben met het werken binnen de jeugdwet en met het woonplaatsbeginsel. Dat kan zijn vanuit zorg en ondersteuning voor jeugdigen en ook vanuit administratieve processen.

Wil je met ons meedenken of wil je meer informatie over dit project en jouw mogelijke bijdrage? Neem dan contact op met Han Huizinga, beleidsadviseur informatiebeleid via hhuizinga@vgn.nl.nl of 0613197186.

Programma Productcodes

Op basis van het convenant "stoppen met tijdschrijven" is het ministerie van VWS een programma gestart met als doelstelling het verminderen van het aantal en het vereenvoudigen van het werken met productcodes. Het programma wordt uitgevoerd in een samenwerking van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Rita Verdonk (speciaal adviseur "Ontregel de zorg"). Het programma werkt met vier deelprojecten: Minimale set productcodes Jeugd- en opvoedhulp; minimale set productcodes Jeugdbescherming en Jeugdreclassering; Normtijd niet-cliëntgebonden tijd; Normtijd Reistijd. Voor drie van de vier projectgroepen zoeken wij een professional die vanuit eigen ervaring bij kan dragen aan dit project. Bijvoorbeeld medewerkers vanuit inkoop/verkoop en contractbeheer sociaal domein, medewerkers vanuit de administratie en medewerkers vanuit de financiële afdeling c.q. accountancy.

Wil je met ons meedenken of wil je meer informatie over deze deelprojecten en jouw mogelijke bijdrage? Neem dan contact op met Renate Reusch, beleidsadviseur bekostiging via rreusch@vgn.nl of 0613203921 of met Han Huizinga, beleidsadviseur informatiebeleid via hhuizinga@vgn.nl of 0613197186.

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga