Nieuws

Kunstwerk gestolen uit tentoonstelling HollAnders

11 oktober 2012

Het kunstwerk ‘Storm op zee’ van Jan van der Linden is gisteren ontvreemd uit de tentoonstelling ‘HollAnders’ in het Zaans Museum. Het kunstwerk is op hardhandige wijze van de borging getrokken en meegenomen.

Storm op zee’ maakt onderdeel uit van de tentoonstelling HollAnders, Kunstenaars met een beperking geïnspireerd door de Zaanstreek. Veertig kunstenaars met een verstandelijke beperking werkten een jaar lang met hart en ziel aan het vervaardigen van de 148 kunstwerken die in het Zaans Museum worden tentoongesteld. Zij lieten zich hierbij inspireren door de collectie van het museum en het karakteristieke, Hollandse landschap van de Zaanstreek.

De kunstenaars werken als dagbesteding in het atelier Jans Pakhuys in Amersfoort, dat deel uitmaakt van zorgorganisatie Amerpoort. De opbrengst van de verkooptentoonstelling HollAnders komt ten goede aan dit prachtige project, zodat de bijzondere kunstenaars hun werk kunnen blijven voorzetten.

Geschokt
Amerpoort en het Zaans Museum zijn zeer geschokt door de diefstal van ‘Storm op zee’, dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen die ter beveiliging getroffen werden, is ontvreemd. Juist omdat deze tentoonstelling zo bijzonder is en niet alleen voor het museum, maar ook voor de trotse kunstenaars van Jans Pakhuys veel betekent.

Het Zaans Museum zal extra beveiligingsmaatregelen treffen en hoopt samen met Amerpoort van harte dat de persoon die het werk ontvreemdde, dit weer naar het museum zal terug brengen.

Bron: Amerpoort

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen