Nieuws

Kwaliteitskader Jeugd; leidraad voor het toepassen van de 'norm van de verantwoorde werktoedeling' in de praktijk

02 december 2014

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Als dat niet vanzelf gaat, moeten zij kunnen rekenen op verantwoorde hulp die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De verplichting uit de Jeugdwet om verantwoorde hulp te leveren, is verder uitgewerkt in de norm van de verantwoorde werktoedeling, die is vastgelegd in het Besluit Jeugdwet. Het Kwaliteitskader Jeugd biedt handvatten voor het toepassen van de norm in de praktijk. Het Kwaliteitkader Jeugd vindt u als bijlage bij dit artikel.

De norm van de verantwoorde werktoedeling houdt in dat de professional werk doet dat aansluit bij zijn expertise en vakbekwaamheid. De norm houdt ook in dat voor bepaalde werkzaamheden een geregistreerde professional in moeten worden gezet. Volgens het Besluit  Jeugdwet zijn dit professionals die óf in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn geregistreerd of als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut in het BIG-register zijn geregistreerd.  

Het Kwaliteitskader Jeugd biedt handvatten voor het toepassen van de norm van verantwoorde werktoedeling in de praktijk. Onderdeel van het Kwaliteitskader Jeugd is een afwegingskader, waarin staat beschreven voor welke werkzaamheden en in welke situaties een geregistreerde professional moet worden ingezet en wanneer ook niet. Het Kwaliteitskader Jeugd is in 2014 ontwikkeld door gemeenten, beroepsverenigingen, cliënten- en brancheorganisaties in de jeugdhulp (waaronder de VGN).

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: