Nieuws

Landelijke inkoopafspraken voor mensen met een zintuiglijke beperking

23 december 2015

De ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking is zeer specialistisch. Het betreft een relatief gering aantal cliënten, een beperkt aantal aanbieders en een ook inhoudelijk gezien specialistische vorm van begeleiding. Landelijke inkoopafspraken met aanbieders zijn daarom gewenst.

Het TransitieBureau Wmo (VNG/VWS) werkt daarom op dit moment aan het ontwikkelen van landelijke (inkoop)afspraken voor de ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking. Dat doen ze samen met aanbieders en cliëntorganisaties, doel: de continuïteit van de ondersteuning vanaf 2015.

Meer informatie is te vinden op de website van de VNG via: Landelijke inkoopafspraken doelgroep 'zintuiglijke beperking'.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven