Nieuws

Raamovereenkomst specialistische begeleiding zintuiglijke beperking beschikbaar

29 augustus 2014

De VNG heeft model raamovereenkomsten opgesteld voor het sluiten van contracten met gespecialiseerde aanbieders voor mensen met een zintuiglijke beperking. Die zijn nu beschikbaar, samen met de programma's van eisen.

De aantallen cliënten met zintuiglijke beperkingen zijn per gemeente dermate klein - en het aantal aanbieders landelijk beperkt - dat het ministerie van VWS en de VNG hebben besloten om landelijke inkoopafspraken te maken.

De VNG en de aanbieders ondertekenen in oktober met de aanbieders. Na ondertekening worden gemeenten geïnformeerd over de tariefafspraken.

Het TransitieBureau Wmo publiceerde eerder al een Informatiekaart (factsheet) over de inkoopafspraken. Van deze informatie is nu een update gemaakt.

De link naar de Informatiekaart, de raamovereenkomst en de programma's van eisen: Landelijke inkoopafspraken specialistische begeleiding ZG.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: