Modelcontracten voor bovenregionale jeugdhulp beschikbaar

Voor de afspraken tussen gemeenten en aanbieders over bovenregionale jeugdhulp zijn modelovereenkomsten beschikbaar. Het doel van deze overeenkomsten is om administratieve lasten te voorkomen en transitierisico’s te beperken. De eerste modelovereenkomsten zijn nu beschikbaar.  

Er zijn modelovereenkomsten voor de volgende vormen van jeugdhulp: JeugdzorgPlus, LVB ZZP 4 & 5, jeugdbescherming en -reclassering. Voor deze vormen van jeugdhulp zijn ook bijbehorende programma's van eisen en inkoophandreikingen beschikbaar. De modelovereenkomsten zijn beschikbaar via de website van de VNG.

Landelijke inkoop
Naast de modelovereenkomsten heeft de VNG ook raamcontracten ontwikkeld voor gemeenten om afspraken te maken met aanbieders van jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie. De VNG maakt namens gemeenten deze afspraken. Met wie komen er afspraken, wat zijn die afspraken en hoe werken ze precies? Via www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg vindt u alle informatie.  

De handreiking voor gemeenten 'Hoe ga ik om met de modelovereenkomst?' vindt u in de bijlage van dit artikel.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280

Deze pagina is een onderdeel van