Nieuws

Langdurig ziekteverzuim zorg stijgt opnieuw

20 juni 2016

In de zorgbranche is er opnieuw een stijging van het langdurig verzuim te zien. In het eerste kwartaal van 2016 is het percentage langdurig zieken ten opzichte van dezelfde periode in 2014 met ruim 18% gestegen. De stijging van het langdurig verzuim onder oudere werknemers is met 19% het hoogst en onder jong volwassenen tot 26 jaar is het verzuim het laagst met een lichte daling van 3,4%. De landelijke trend van de stijging van langdurig ziekteverzuim is ook in de gehandicaptenzorg zichtbaar. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk B.V. dat onderzoek deed onder ruim 400 zorginstellingen met circa 450.000 medewerkers.

In de gehandicaptenzorg is het ziekteverzuim gestegen van 6,34% in 2015 naar 6,55 in 2016. Zorgelijk is de duidelijke stijging van het verzuim onder medewerkers van 55 jaar en ouder. De stijging van het verzuim is ook in de andere leeftijdscategorieën zichtbaar. Alleen bij medewerkers onder de 26 jaar is het ziekte verzuim gedaald.  

Aanbevelingsrapport aanpak ziekteverzuim

Volgens Vernet directeur Marieke Schurink is er aan dit hoge langdurige verzuim iets te doen en kan er geleerd worden van de zorginstellingen die goed scoren op hun verzuimcijfers. Daarom heeft het onderzoeksbureau met behulp van de twaalf best scorende Nederlandse zorginstellingen een aanbevelingsrapport opgesteld om te helpen het verzuim in de zorg terug te dringen.

Oplossingen langdurig verzuim

De verzuimcijfers voor langdurig verzuim zijn volgens Vernet sinds 2009 niet zo hoog geweest. Door de vergrijzing is inmiddels meer dan 20% van de werknemers in de zorg 55-plusser. De stijgende lijn van langdurig zieke ouderen is een hardnekkig probleem voor zorginstellingen. Schurink: “Het is belangrijk om creatief te zijn en in gesprek te gaan met de medewerker in het zoeken naar oplossingen voor langdurig ziekteverzuim. Zorginstellingen die goed scoren op verzuim bieden oudere werknemers bijvoorbeeld aan om een dag minder te werken. Of stel dat een werknemer van 63 of 64 jaar oud denkt dat hij 67 jaar niet gaat redden, zou je samen kunnen kijken naar het pensioenoverzicht en een berekening kunnen maken. Medewerkers gaan weer met plezier naar het werk, alleen al omdat ze iets minder zijn gaan werken of op tijden werken die beter bij hun leven passen. Ik roep alle zorginstellingen dan ook op om gebruik te maken van de kennis uit het ‘best practices’ rapport en deze toe te passen om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan.”

Het ‘best practices’ rapport is gratis te downloaden via https://www.vernet.nl/producten/

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: