Nieuws

Leden: "VGN, zet in op een sterke kern-AWBZ"

17 september 2012

De VGN kreeg afgelopen vrijdag tijdens een bestuurdersbijeenkomst over de toekomst van de gehandicaptenzorg na de verkiezingen een duidelijk signaal van de leden: blijf ijveren voor een sterke kern-AWBZ, in de roerige tijden van de transitie van begeleiding naar de Wmo. Zorg daarnaast dat de VGN ontwikkelpartner wordt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij de overgang van cliënten vanuit de AWBZ.

De VGN wilde van haar achterban weten hoe de gehandicaptenzorg eruit ziet in een nieuw politiek krachtenveld. De bijeenkomst was niet voor niets twee dagen na de landelijke verkiezingen gepland. Ruim vijftig bestuurders van instellingen voor gehandicaptenzorg kwamen naar het statige pand van gastheer Visio in Huizen. VGN-Directeur Hans Schirmbeck riep de bestuurders in de zaal op mee te denken over de te volgen strategie. Ook vroeg hij om tips voor de lobby van de VGN.

Enthousiast
De bestuurders gingen enthousiast in op zijn uitnodiging. Ze waren dan ook zeer te spreken over deze aanpak, bleek uit de hoge cijfers die de VGN scoorde in de evaluatie. Bestuurder Jan Valkenborgh van Daelzicht twitterde: ‘VGN heeft goede formule gevonden voor interactie met de leden. Interactie met elkaar over inhoudelijk thema is inspirerend.’

In een plenaire discussie kwamen stellingen aan de orde over jeugdzorg, ondernemerschap in een nieuw krachtenveld en de stelselwijziging. Werkgevers moeten door de stelselwijzigingen rekening houden met een totaal ander ondernemerschap, vonden veel deelnemers. Veel flexibeler, en met hulp van veel meer vrijwilligers. Moet de VGN dan maar pleiten voor soepeler ontslagrecht? Daarover liepen de meningen sterk uiteen. Sommige bestuurders vonden dat het afstoten van medewerkers weliswaar moeilijk is, maar vonden het hun sociale plicht om goed voor hun medewerkers te zorgen en ze naar ander werk te begeleiden. Anderen zagen de kosten voor het aanpassen van de organisatie in het nieuwe stelsel de pan uit rijzen.

Bijzondere groep
Ook het voorstel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om alle regelingen in het sociale domein te laten opgaan in één regeling leidde tot discussie. De helft van de zaal was het eens met de stelling, de andere helft niet. Zou de kleine en bijzondere groep mensen met een beperking niet ondersneeuwen in zo’n grote samenwerking? Anderen hekelden de neiging om bij voorbaat overal tegen te zijn en pleitten voor een voorhoederol van de VGN. VGN moet doen aan co-creatie. Samen met gemeenten de nieuwe Wmo vormgeven.

De sociaal verpleegkundige daarentegen kon op de warme steun van de meeste aanwezigen rekenen. Natuurlijk moet haar taak en opleidingsniveau goed worden doordacht, maar dan kan de ouderwetse wijkverpleegkundige een goede rol vervullen in het ‘zorg dicht bij huis’-principe. Ook over de noodzaak van een kern-AWBZ was veel eensgezindheid. Voor mensen met zeer zware zorgbehoefte is een kern-AWBZ als verzekerd recht broodnodig.

Loslaten
In subgroepen werd stevig gediscussieerd over een grotere rol van de gehandicaptenzorg in de Wmo, de stelselwijziging Jeugd en de gevolgen voor het werkgeverschap. Het eerste thema trok duidelijk de meeste belangstelling. In deze subgroep stelden twee bestuurders uit Limburg: ‘Instellingen kunnen pas echt met gemeenten in gesprek als ze hun eigen paradigma’s loslaten.’ De meeste deelnemers waren het met hen eens. Er is op dit vlak veel te leren voor instellingen. Veel instellingen zijn daar ook al druk mee bezig en gaven voorbeelden aan elkaar van succesverhalen. Visio won een prijs voor het schrijven van informatiemateriaal van de gemeente in begrijpelijke taal, De Zijlen wordt gebeld door bedrijven die mensen met een beperking in dienst willen nemen.

VGN-directeur Hans Schirmbeck zei na afloop van de ledenbijeenkomst dat dit ‘smaakt naar meer’. Hij kreeg een instemmende reactie uit de zaal, onder andere van Anja Korsten (ORO): ‘Ik kreeg vandaag de bevestiging dat we met onze organisatie op de goede weg zijn. Dit is een leuke tijd. We zetten de schouders onder de stelselwijziging en we zijn de weerstand voorbij.’

In de bijlage vindt u de presentatie van de VGN