Nieuws

Leegstand bij overlijden in de GHZ is verdisconteerd in Wlz-verblijfstarieven

27 september 2022

In de gehandicaptenzorg mogen geen mutatiedagen worden gedeclareerd na overlijden van een client, terwijl dat in de ouderenzorg wel mag. We krijgen hier regelmatig vragen over. In dit artikel gaan we in op de vraag “Hoe zit het met de bekostiging van leegstand bij overlijden?”.

Mutatiedagen in de ouderenzorg

In de ouderenzorg bestaan binnen de Wlz zogenaamde mutatiedagen in het geval van overlijden van een cliënt. Zorgaanbieders kunnen maximaal 13 mutatiedagen declareren op het moment dat de kamer leeg is achtergelaten als gevolg van overlijden. Als de overledene in de eigen kamer is opgebaard, geldt dat ook als leeg achtergelaten. De zorgaanbieder kan deze mutatiedagen declareren bij het zorgkantoor. Voor de gehandicaptenzorg gelden geen mutatiedagen.

Kosten leegstand in de gehandicaptenzorg

Voor de gehandicaptenzorg zijn deze leegstandskosten verdisconteerd in de Wlz-verblijfstarieven. Zo:

  • is bij die tariefsstelling rekening gehouden met 3% leegstand in de normatieve huisvestingscomponent. Deze is bedoeld om kosten van leegstand, waaronder door overlijdens, te dekken.
  • zijn bij het laatste grote kostenonderzoek (over 2016, invoeringsjaar 2019) alle kosten van een aanbieder opgevraagd. De verblijfsgerelateerde kosten zijn verdeeld over het aantal gerealiseerde verblijfsprestaties. Daardoor zijn de tarieven gebaseerd op de daadwerkelijke bezetting en zijn ook de doorlopende personele en andere kosten voor leegstand impliciet verwerkt in de tarieven.

Aanbieders ontvangen hierdoor bij het declareren van verblijfsprestaties een kleine vergoeding ter dekking van gemiddelde leegstandskosten. Een aanbieder waarbij in een jaar een groter dan gemiddeld aantal verblijfscliënten overlijdt, heeft waarschijnlijk hogere leegstandskosten dan leegstandsvergoeding. Een aanbieder met een kleiner aantal overlijdens, heeft lagere leegstandskosten terwijl de leegstandsvergoeding in stand blijft.

Heeft vergrijzing  implicaties?

We verkennen de komende maanden of demografische ontwikkelingen, met name de verdergaande vergrijzing, implicaties moeten hebben voor de wijze waarop leegstand bekostigd wordt in de gehandicaptenzorg. Zo ja, dan zullen we bij de NZa pleiten om dat bij het eerstvolgende kostenonderzoek mee te nemen.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch