Nieuws

Leerlijnen seksuele vorming speciaal onderwijs gereed

18 februari 2014

Rutgers WPF en de CED-Groep hebben de eerste producten uit het project ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ opgeleverd. Het gaat om de leerlijnen seksuele vorming voor het SO ZML en het VSO (uitstroombestemmingen Dagbesteding en Arbeidsgericht) en het literatuuronderzoek. Het project ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ heeft als doel om seksuele voorlichting in het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren.

Seksualiteit bij kinderen en jongeren met een beperking is lange tijd een onderbelicht thema geweest. Vanuit het speciaal onderwijs is er grote behoefte om seksuele vorming steviger te verankeren in het curriculum. Bestaande Initiatieven zijn nog niet voldoende toepasbaar op kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte.

Het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ beoogt deze kinderen en jongeren in de veilige leeromgeving van het speciaal onderwijs de juiste informatie en vaardigheden aan te reiken in verschillende stadia van hun seksuele ontwikkeling.

Binnen het project werken Rutgers WPF en de CED-Groep intensief samen met vertegenwoordigers uit het speciaal onderwijs (clusters 1 t/m 4), ouders/opvoeders en zorginstellingen voor kinderen met een beperking.  

Meer informatie?   Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Tim Micklinghoff