Nieuws

Leren van het buitenland over zorg aan 18-plussers

20 februari 2017

Voor de meeste kinderen is 18 worden geen probleem. Voor kinderen in kwetsbare posities, zoals in pleegzorg of andere vormen van jeugdhulp, is dat zwaarder. Hoe kan je deze jongeren begeleiden? De verkenning 'Kwetsbaar, 18 jaar en dan?' van het NJI toont hoe andere Europese landen met deze problematiek omgaan.

Kinderen met handicap in reguliere klas.jpg

In Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland kent de zorg voor kwetsbare jongeren die 18 jaar worden meer samenhang dan in Nederland. Dat blijkt uit de verkenning van de wetgeving, beleid en praktijk in die landen door het Nederlands Jeugdinstituut.

Overvallen

Kwetsbare jongeren die zorg en ondersteuning krijgen, voelen zich op hun 18e verjaardag overvallen door veranderingen in wetgeving en beleid. Ze kunnen bij het volwassen worden vaak minder terugvallen op hun ouders dan andere jongeren, terwijl ze juist meer steun nodig hebben. Gemeenten zoeken de beste oplossing voor hen.

Zoektocht

Ook in Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland is de zorg voor kwetsbare jongeren nog een zoektocht. Maar professionals uit het sociale domein werken er meer samen en bieden samenhangende en ononderbroken zorg voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Ook ligt de nadruk niet alleen op de continuering van zorg, maar ook op ondersteuning op die domeinen die het mogelijk moeten maken om een zelfstandig leven te kunnen leiden, zoals onderwijs en opleiding, toegang tot de arbeidsmarkt en zelfs huisvesting. In de quickscan staan hier voorbeelden van.

De quickscan is hieronder te downloaden.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: