Nieuws

Leven lang leren krediet

31 augustus 2017

Iedereen tot 55 jaar die niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering kan vanaf 1 september geld lenen bij de overheid voor een HBO of Universitaire Bachelor of Masteropleiding. Dit geldt ook voor Associate Degree (AD) opleidingen. Ook flexibel onderwijs voor volwassenen komt in aanmerking, mits deze zijn opgebouwd uit modules of eenheden.

Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Het is niet mogelijk om te lenen voor eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld boeken.

De leningsvoorwaarden zijn nu gunstig. De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening (inclusief rente) af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. Je leent dus in feite ‘gratis’.

Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden.

  • Je bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • Ben je jonger dan 30 jaar, dan kun je met het Levenlanglerenkrediet een deeltijdopleiding financieren of deelnemen aan een tweede bachelor- of masteropleiding.
  • Je volgt een wettelijk erkende HBO of Universitaire opleiding
  • Je collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.


Alle voorwaarden vind je op duo.nl via deze link.

Deze pagina is een onderdeel van: