Nieuws

Levendige uitwisselbijeenkomst leidt tot ideeën om vakmanschap te stimuleren

12 december 2023

Op 16 november j.l. verzamelden kennismanagers van VGN-leden uit het hele land zich in Utrecht voor hun jaarlijkse uitwisselbijeenkomst. Dit keer stond het versterken van vakmanschap centraal. VGN en Kennisplein Gehandicaptensector hadden in cocreatie met enkele deelnemers een creatief programma samengesteld. De gezamenlijke verkenning ‘aan de tekentafel’, leidde tot het formuleren van werkende principes en aanbevelingen.

Minie Eising tijdens de Uitwisselbijeenkomst
Minie Eising kondigt het nieuwe project over het bevorderen van vakbekwaamheid aan

Achtergrond

Om de komende jaren kwaliteit van zorg te blijven bieden, is goed vakmanschap cruciaal. Voor kennismanagers, zoals managers van expertisecentra en opleidingsfunctionarissen, is de uitdaging om mogelijkheden te blijven bieden om hier gericht aan te werken. Om daarmee professionals te stimuleren om zich continu te blijven ontwikkelen. Gegeven de druk die in de gehandicaptenzorg wordt ervaren, betekent dat vaak opnieuw naar de tekentafel gaan. Daarom werd verkend hoe juist nu vakmanschap vergroot kan worden. En waar dan de kansen liggen.

Programma
Organisatoren Marion Kersten (VGN) en Hilair Balsters (Vilans/Kennisplein Gehandicaptensector) loodsten de deelnemers door het programma (zie de powerpointpresentatie). Hun startvraag aan de deelnemers was ‘Wat is voor jou vakmanschap?’. Een vlog – als weerslag van deze bijeenkomst - geeft hierin een mooi een inkijkje. Ook wisselden de deelnemers uit waarover ze zelf trots zijn als het gaat om het stimuleren van vakmanschap.  
Ter inspiratie volgden korte interviews die ieder een invalshoek lieten zien:

  • Daniëlle Amelsbeek (Amerpoort): hoe de kracht van ervaringskennis ingezet kan worden 
  • Luka Doppen (Estinea): hoe ambassadeurs Gehandicaptenzorg kunnen bijdragen  
  • Paul Raaymakers (Amarant): hoe de lerende organisatie hieraan kan bijdragen en hoe je medewerking hierbij krijgt  
  • Inge Meijerman (Philadelphia): hoe het werken aan innovaties hieraan kan bijdragen en hoe je hierbij medewerking krijgt 
  • Marion Kersten (VGN): hoe onderzoek hieraan kan bijdragen en welke factoren en strategieën dit bevorderen

In twee rondes gingen de deelnemers in groepen aan de slag met een creatieve verkenning. In de eerste ronde maakten ze met elkaar collages over manieren om vakmanschap te vergroten. Aan hand daarvan formuleerden ze in de tweede ronde werkende principes (zie de foto’s van de posters). Tussendoor gaven VGN en het Kennisplein Gehandicaptensector een kort overzicht van actuele landelijke ontwikkelingen. Minie Eising deelde daarin het nieuws dat voor een groot project van de VGN om vakbekwaamheid te bevorderen door het ministerie van VWS subsidie is toegekend in het kader van de Toekomstagenda voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Met een levendige netwerklunch werd de uitwisselbijeenkomst afgesloten.      
 

Presentatie Uitwisselbijeenkomst Kennismanagers 16 november 2023

Op de door VGN en Kennisplein Gehandicaptensector georganiseerde uitwisselbijeenkomst voor kennismanagers van 16 november 2023 werd volop kennis gedeeld over het versterken van vakmanschap 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten