Nieuws

Lezing Embregts tijdens uitreiking Gehandicaptenzorgprijs 2012

23 november 2012

Co-creatie, een woord dat veelvuldig werd genoemd tijdens de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2012. Hoogleraar Petri Embregts zette de trend met de lezing die ze gaf: 'Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden'. De genomineerden van de prijs maakten tijdens hun presentatie vervolgens een brug naar het begrip om aan te duiden dat hun project in co-creatie met veel anderen is ontstaan.

Embregts vertelde tijdens haar lezing over de verbinding tussen praktijk en onderzoek. "Daar zit een enorme kloof. Onderzoekers werken op de universiteit, doen daar onderzoek en hebben niet altijd in de gaten wat de praktijksituatie van alledag is. En in de praktijk is ook veel kennis aanwezig, ervaringskennis van de ouder, de persoon met een verstandelijke beperking en de professional." Volgens Embregts is het zaak om die twee met elkaar te verbinden.

Maar hoe verbinden we wetenschappelijke kennis en ervaringskennis met elkaar? Embregts vervolgt: "Dat is samen de verantwoordelijkheid nemen. De wetenschapper moet weten hoe de praktijk in elkaar zit en hoe daar de verbinding mee te leggen. En de praktijk moet zich openstellen voor nieuwe kennis en nadenken hoe ze die vertaalslag kunnen maken. Visie en samenwerking zijn daarbij de uitgangspunten."Visie en samenwerking

Bij een visie gaat het volgens Petri Embregts allereerst om de vraag hoe de professionele kennis te ontsluiten. "Je moet gezamenlijk tot een probleemanalyse komen. De onderzoeker moet dat niet alleen doen, maar samen met degene uit de praktijk. Ook moeten er mogelijkheden zijn dat ouders, mensen met een verstandelijke beperking en professionals kunnen meedenken." Een punt dat Embregts ook belangrijk vindt is dat je moet erkennen dat kennis een halffabrikaat is. "Met alleen kennis ben je er niet. Die vertaling naar de praktijk is dus noodzakelijk", stelt ze. "Verder is er wat mij betreft meer aandacht voor de context nodig. Een rijkere beschrijving van interventies, zodat iedereen die in de praktijk werkt met enige creativiteit zelf een methode van een bepaalde interventie kan maken."

Behalve een visie is samenwerking ook een belangrijk uitgangspunt om de wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. "Er moet een goede kennisinfrastructuur zijn. Dat onderzoekers en mensen uit de praktijk elkaar met grote regelmaat treffen en persoonlijke contacten opbouwen. Een langdurige samenwerking op basis van volledige gelijkwaardigheid", bepleit ze. Er is geen ivoren toren, niet in de praktijk en niet in de wetenschap. We hebben elkaar gewoon ontzettend hard nodig."Prijsuitreiking Gehandicaptenzorgprijs 2012

Na het betoog van Petri Embregts was het tijd voor de prijsuitreiking. Eerst presenteerden de genomineerden in de categorie Beste onderzoekspublicatie zich. Daarna de drie genomineerden in de categorie Beste praktijkproduct.

Petri Embregts is hoogleraar verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University en directeur behandelinnovatie en wetenschap bij Dichterbij.

Redactie VGN