Nieuws

Zes presentaties tijdens uitreiking Gehandicaptenzorgprijs 2012

23 november 2012

Zes genomineerde projecten presenteerden zich tijdens de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2012 in de Geertekerk in Utrecht. Meer dan honderd mensen luisterden aandachtig naar de drie presentaties in de categorie Beste onderzoekspublicatie en de drie in de categorie Beste praktijkproduct.

Een impressie van de presentaties. We proberen in de loop van deze week de presentaties aan dit artikel toe te voegen.

Onderzoek naar COCPvg

Margriet Heim (Universiteit van Amsterdam) vertelde over het onderzoek naar de effecten van het COCPvg-programma bij cliënten en hun communicatiepartners in Esdégé-Reigersdaal.  Dit onderzoek deed ze samen met Marjan Veen (Heliomare) en Frank Velthausz (Esdégé-Reigersdaal) "Een onderzoek in co-creatie met de praktijk", zinspeelde ze naar de lezing van hoogleraar Petri Embregts. COCPvg is een programma dat zich richt op een betere communicatie van en met niet-sprekende personen met een ernstige meervoudige beperking.

Uit de resultaten van het onderzoek naar COCPvg blijkt dat de instructie en begeleiding bij alle ouders en begeleiders geleid heeft tot positieve veranderingen in hun interactiestijl. Zij passen hun tempo beter aan, reageren beter op de signalen van de cliënt, lokken de cliënt meer uit tot communicatie en communiceren ook zelf vaker nonverbaal. Als gevolg daarvan is er een betere balans in de interactie waarbij beurten en initiatieven gelijkwaardiger verdeeld zijn over beide communicatiepartners.

Onderzoek naar de gezondheid van ouderen met verstandelijke beperking

Heidi Hermans (Amarant) en Thessa Hilgenkamp (Abrona) vertelden over de studies naar de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking. Hermans onderzocht het voorkomen van depressies en angststoornissen bij ouderen met een verstandelijke handicap en Hilgenkamp deed onderzoek naar de lichamelijke activiteit en fitheid van ouderen met een verstandelijke handicap.

Uit de studie van Hermans blijkt onder andere dat ouderen met een verstandelijke handicap minder angststoornissen hebben dan ouderen zonder handicap. En dat verstandelijk gehandicapte ouderen meer depressies hebben dan ouderen zonder handicap. Een van de belangrijke conclusies uit de studie van Hilgenkamp is dat de knijpkracht van ouderen met een verstandelijke handicap van 50 jaar te vergelijken is met de knijpkracht van een oudere zonder verstandelijke handicap van 75 jaar.

Onderzoek naar mogelijkheden kunstzinnige ontwikkeling

Toinette Loeffen (Hogeschool Utrecht) presenteerde haar onderzoek naar de mogelijkheden voor mensen met een beperking om hun kunstzinnige talenten te ontwikkelen. Dit onderzoek deed ze in samenwerking met ateliers, centra voor de kunsten en landelijke belangenorganisaties. In het eerste deel van het onderzoek is nagegaan in hoeverre mensen met een beperking betrokken zijn bij de uitvoering van kunst. Het vervolgonderzoek richtte zich op het ontwikkelen van goede initiatieven die in de toekomst als voorbeeld kunnen dienen voor centra voor kunsten, ateliers en andere aanbieders van kunst voor mensen met een beperking.

Handboek 'Triple-C. Gewoon is anders'

Hans van Wouwe en Dick van de Weerd (ASVZ) vertelden over hun handboek Triple-C. Gewoon is anders. In dit boek beschrijven zij het Triple-C behandelmodel én de randvoorwaarden die nodig zijn om succesvol met Triple-C te werken. Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedrags- of psychische problemen hebben.

Handboek 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Dytmer Hettinga vertelde over het handboek Seksueel grensoverschrijdend gedrag, die hij heeft ontwikkeld samen met Greet Antuma, Alexandra Breedveld, Merijn Lindeboom en Zwaan Miedema (allen Tjallingahiem). Dit boek gaat over de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Beweegmethode 'De kracht van eenvoud'

Astrid Cornelissen vertelde over de beweegmethode De kracht van eenvoud. Deze methode bevordert de ontwikkeling van mensen met een ernstig meervoudige beperking op een simpele, maar doordachte manier. In deze video maakt u kennis met de beweegmethode De kracht van eenvoud.

Juryoordeel

Juryvoorzitter Ina van Berckelaer-Onnes vertelde dat ze onder de indruk was van de goede onderzoekspublicaties en prachtige praktijkproducten. "Het was dan ook niet gemakkelijk om een keuze te maken." Uiteindelijk koos de jury voor het onderzoek COCP in de VG van Margriet Heim, Marjan Veen en Frank Velthausz. Hans van Wouwe en Dick van de Weerd wonnen met hun handboek Triple-C. Gewoon is anders.