Nieuws

Loondoorbetaling bij vervroegde IVA-uitkering

12 oktober 2016

Een werknemer van onze organisatie komt in aanmerking voor een vervroegde IVA-uitkering maar hij is nog geen jaar ziek. Moeten wij als werkgever dan nog het loon door betalen? En hoe zit het als de werknemer langer dan 52 weken ziek blijft?

De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken op grond van artikel 11:4 CAO.

UitkeringĀ 

UWV kan op aanvraag van de werknemer een vervroegde IVA-uitkering toekennen. De hoogte van deze uitkering is 75% van het laatstverdiende salaris (er geldt wel een maximum dagloon). De werkgever heeft in het eerste ziektejaar een loondoorbetalingsverplichting van 100% van het loon (artikel 11:4 lid 1 sub a CAO en artikel 11:6 lid 1 CAO). Op deze loondoorbetalingsverplichting mag de werkgever de IVA-uitkering in mindering brengen (artikel 11:6 lid 2 CAO). In het tweede ziektejaar heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting van 70% (artikel 11:4 lid 1 sub b CAO). Ook dan mag de werkgever de IVA-uitkering in mindering brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting (artikel 11:4 lid 6 CAO).

Wij willen u erop wijzen dat de wijze van berekenen van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever anders is dan de wijze van berekenen van de IVA-uitkering. Dit heeft onder andere te maken met de verschillende referteperiodes die gehanteerd worden. Het is daarom altijd van belang duidelijk te hebben wat de precieze hoogte is van de IVA-uitkering om te kunnen bepalen wat de hoogte is van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de CAO-helpdesk van de VGN, tel. 030-27 39 719 of via e-mail caohelpdesk@vgn.nl (s.v.p. met vermelding van uw telefoonnummer).

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: