Nieuws

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer per 1 juli naar 6 weken

Leestijd: 2 minuten
07 juni 2023

Per 1 juli 2023 wijzigt de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers naar 6 weken.

Boek

Op basis van het overgangsrecht, dat hoort bij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft de zieke AOW-gerechtigde werknemer tot 1 juli 2023 recht op 13 weken loondoorbetaling bij ziekte. Zodra het overgangsrecht eindigt, gaat de termijn van 6 weken gelden. Inmiddels is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd waarin staat dat het overgangsrecht per 1 juli 2023 eindigt. De termijn van 6 weken geldt voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op 1 juli 2023 al ziek zijn, blijft de termijn van 13 weken gelden.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd geldt sinds 1 januari 2016 en is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd langer te laten doorwerken of in dienst te nemen. Zo geldt er een verkorte termijn van 6 weken voor de loondoorbetaling bij ziekte. Vanwege zorgen over mogelijke verdringing van niet AOW-gerechtigden, is bij wijze van overgangsregeling bepaald dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte 13 weken bedraagt. Omdat verdringing is uitgebleven, eindigt per 1 juli 2023 het overgangsrecht en gaat de wettelijke termijn van 6 weken in. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte en het recht op een Ziektewetuitkering.

 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: