Nieuws

Loonkloof in de GHZ overbrugbaar met een half miljard

20 april 2023

Iets meer dan een jaar geleden riep VGN-voorzitter Boris van der Ham door een FNV-megafoon: ‘Willen jullie naar Den Haag? Dan gaan we naar Den Haag!’ Nu pleit hij in een blog op Skipr om dit jaar weer te gaan. Met een reëel voorstel om een loonkloof te overbruggen. Want als ‘Den Haag’ gemiddeld maandelijks 250 euro investeert in elke zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg, dan ontstaat er een marktconform loon. Dat lost de gevolgen van de inflatie niet op, maar helpt wel bij de financiële zorgen van medewerkers.

Portret van Boris van der Ham

Een half miljard nodig

Vanuit de VGN is becijferd dat er structureel ongeveer een half miljard euro nodig is om voor de gehele gehandicaptenzorg een marktconform loon vast te stellen. Vooral de middengroepen - ruim 60 procent van onze medewerkers - moeten er beter van worden. Ook om te voorkomen dat deze medewerkers de branche verlaten of als ZZP-er aan de slag gaan. Van der Ham geeft aan dat als de overheid dit bedrag voor de reparatie beschikbaar stelt, we een stevige brug slaan over de loonkloof.

Iets aan de loonontwikkeling doen

De gehandicaptenzorg wil niet op wachten op het aflopen van de huidige cao op 1 februari 2024. Van der Ham: 'We willen iets aan de loonontwikkeling van medewerkers doen. Ook in deze tijd waarin onze leden financieel onder druk staan. De noodzakelijke reparatie van een half miljard per jaar maakt de weg vrij voor constructieve onderhandelingen met de vakbonden. In mei starten de gesprekken over een tussentijdse loonsverhoging in de lopende cao. Dit moet ervoor zorgen dat vaste medewerkers verbonden blijven aan de gehandicaptenzorg en dat de aantrekkingskracht voor nieuwkomers vergroot wordt.  Zo laten we zien dat we ons willen inspannen om snel een voorschot te nemen op een aangepaste collectieve arbeidsovereenkomst.'

Lees de hele blog van Boris van der Ham op Skipr.nl.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: