Nieuws

VGN blij met extra geld voor zorgsalarissen: ‘Dit verkleint de loonkloof tussen de markt en de publieke sector’

24 september 2021

“We zijn natuurlijk heel blij met deze stap van het kabinet. Hiermee kan de achterstand die zorgmedewerkers hebben opgelopen in ieder geval weer wat mee worden verkleind.” VGN-directeur Frank Bluiminck reageerde positief op het nieuws dat er € 675 miljoen extra wordt uitgetrokken om de salarissen in de zorg te kunnen verhogen. “Een mooi signaal ook richting de formatie om dit verder uit te werken en de loonkloof tussen de markt en publieke sector van 6-9 procent uiteindelijk te dichten.”

Beloning in de zorg

Goed begin

Waarmee Bluiminck zijn blijdschap over de betekenis van de toezegging ook wat nuchterheid meegaf. “Er moeten nog wel wat stappen worden gezet voordat het in de portemonnee van de zorgmedewerkers voelbaar wordt. Het geld moet naar het budget dat beschikbaar is bij de komende Cao-onderhandelingen, die moeten leiden tot structurele verbetering. Het is een grote wens van de werkgevers, de zorgaanbieders, om de extra financiële ruimte die nu beschikbaar komt, gericht te kunnen inzetten.”

Eindelijk!

Maar, benadrukt de VGN-directeur, voor nu is de VGN vooral blij en opgelucht. “Eindelijk, was mijn eerste reactie. We verdienen dit echt. Natuurlijk, de achterstand in loonontwikkeling is groter dan deze stap, maar er is bewéging en dat voelt goed. Mooi dat het signaal dat we samen met acht zorgpartijen hebben afgegeven, heeft doorgeklonken in de politiek. Het motiveert ook zeer om onze eigen lobby, die nadrukkelijk in het teken staat van passende waardering, voluit voort te zetten.”

Volgende week neemt de VGN al samen met de andere zorgbranches deel aan bestuurlijk overleg met VWS, waarbij een convenant zal worden getekend over de bestemming van de extra loonruimte, die primair terecht moet komen bij de middelste loongroepen en moet bijdragen aan betere tarieven. 

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: