Nieuws

Loop je vast met de Wet zorg en dwang? Schakel het Coördinerend Team in!

07 juni 2021

Het implementeren, realiseren en uitvoeren van de Wet zorg en dwang (Wzd) is een behoorlijke opgave. Ervaar je hier knelpunten bij? Of kun je wel wat hulp gebruiken? Schakel het Coördinerend Team van Significant Public in! Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt middelen beschikbaar voor de implementatie van de nieuwe wet. Zo kan het Coördinerend Team jouw organisatie kosteloos ondersteunen bij de implementatie van de Wzd. Doordat ze op verschillende plekken in het land ondersteuning bieden, hebben ze overzicht hoe regionaal de Wzd wordt geïmplementeerd. Zij zorgen ervoor dat regionale oplossingen verder worden gebracht zodat andere regio’s ervan kunnen leren. Door Actiz worden momenteel praktijktuinen opgezet ten behoeve van de Wzd in de ambulante setting. VGN zet praktijklaboratoria ‘Ambulante onvrijwillige zorg in de praktijk van de gehandicaptensector’ op. Er is regelmatig contact met VGN zodat ook deze lessen meegenomen kunnen worden naar de regio.

wzd

Zij werken met een grote groep deskundigen die graag meedenken én meedoen. Zo hebben zij de expertise van een jurist, zorginhoudelijke experts, procesbegeleiders, actieonderzoekers en projectleiders in huis. Zij ondersteunen graag om te komen tot oplossingen! Benieuwd waarbij we jouw organisatie kunnen helpen?

Voorbeelden van ondersteuning
• Het organiseren en begeleiden van reflectiesessies. Tijdens zo’n sessie gaan we aan de hand van casuïstiek met professionals in gesprek over de geest van de wet en de hobbels die zij hierin ervaren. Deze sessies dragen bij aan bewustwording over de Wzd.
• Voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten tussen (kleinschalige) zorgaanbieders en partners. Vanuit onze rol als procesbegeleider, helpen we scherp te krijgen wat er nog moet gebeuren om de Wzd (nog beter) uit te voeren.
• Procesbegeleiding bij samenwerkingsafspraken- en structuren. Wij helpen met het inrichten van het werkproces en de concrete afspraken die daarvoor moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de taakverdeling tussen de VVT en de GGZ voor de realisatie rechtelijke machtiging IBS. Staan de afspraken op papier? Dan helpen wij vervolgens graag bij de implementatie.
• De inzet van zogeheten ‘aanjagers’. Zij helpen om de Wzd in de extramurale setting te organiseren. Deze aanjagers hebben kennis van de Wzd en helpen mee om het proces vlot te trekken om de Wzd verder te implementeren.
• De inzet van een actieonderzoeker om samen er achter te komen hoe de Wzd binnen jouw organisatie verloopt, welke onderdelen goed gaan en welke knelpunten er zijn. Het voordeel van actieonderzoek is dat we samen met de betrokkenen in de organisatie en het netwerk direct de ervaren knelpunten gaan oplossen. coordinerendwzd@significant.nl, via het telefoonnummer 088 – 002 34 00 of neem een kijkje op www.coordinerendwzd.nl

Bron: Significant Public, zie bijlage

Deze pagina is een onderdeel van: