Nieuws

Luistertip: radioreportages over Groot Emaus en agressie in de zorg

27 september 2015

NPO Radio 1 zendt in de week van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober elke dag rond 11.40 uur een radio-reportage uit over Groot Emaus (onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep). De serie heet ‘In de knel’ en gaat over agressie in de gehandicaptenzorg, met name bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een moeder, een cliënt, begeleiders en een behandelaar vertellen hoe je omgaat met agressie, en hoe je het voorkomt.

De radio-uitzendingen zijn iedere dag terug te beluisteren via de website van 's Heeren Loo .

Reportages
De reportages gaan dieper in op de lvb-problematiek. Het schetst een beeld van een kwetsbare groep jongeren die vaak volledig vastgelopen en getraumatiseerd bij Groot Emaus terecht komen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op gedrags- en psychiatrische problemen en een verhoogd risico om in de justitieketen terecht te komen. Passende begeleiding en behandeling vergroten de kansen voor deze jongeren, maar vraagt ook veel van medewerkers. Zij krijgen regelmatig te maken met fysieke en verbale agressie. En hoe ga je hier goed mee om, zodat we vrijheidsbeperking zoveel mogelijk kunnen voorkomen?

Reacties
De geïnterviewden geven vrijwel allemaal aan dat zij niet perse meer agressie ervaren op het werk. Wellicht voelt het wel zo voor sommige medewerkers omdat de heftigheid van de problematiek van de cliënten is toegenomen.
Goede nazorg is heel belangrijk voor de verwerking, en dat ervaren de medewerkers ook zo. Daarnaast spreken alle betrokkenen de wens uit dat de bureaucratie binnen de zorg af neemt. Door de overheveling naar de gemeente is de hoeveelheid papierwerk alleen maar toegenomen terwijl dat juist niet de bedoeling is.
Uit de interviews blijkt bovendien de enorme toewijding en inzet voor de cliënten. Medewerkers zetten zich 100% in zodat zij een stabiele factor kunnen zijn voor de jongeren na vaak een hele lange tijd van problemen en onveiligheid.

Deskundigheid eerder inzetten 
Bij Groot Emaus kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen terecht voor reguliere en specialistische behandeling. Groot Emaus heeft een landelijke (achtervang) functie. ’s Heeren Loo pleit ervoor om de deskundigheid vanuit Groot Emaus veel vroeger in de keten in te zetten. Bijvoorbeeld in wijkteams, bij lichtere vormen van zorg en pedagogische thuisbegeleiding. Eerder benutten van de expertise kan bijdragen aan minder escalaties.

Informatie
’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op zijn/haar werkplek. Intern hebben we hier protocollen voor en we staan achter de landelijke campagne: 'Wees duidelijk over agressie' van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg. De campagne wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Kijk voor meer informatie op: http://www.duidelijkoveragressie.nl/

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen