Nieuws

Maakt u al gebruik van scholingsvouchers?

17 augustus 2017

Wist u dat uw medewerkers in de langdurige zorg nog steeds gebruik kunnen maken van scholingsvouchers? Een scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding of cursus, die door het UWV beschikbaar wordt gesteld om arbeidsmarktkansen te vergroten. Werknemers in de langdurige zorg kunnen zich hiermee laten bij- of omscholen naar een beroep dat meer arbeidsmogelijkheden biedt, een zogenaamd kansberoep. Aanmelden is nog mogelijk nog tot en met eind 2017!

Voor wie

De scholingsvouchers zijn alleen nog beschikbaar voor (voormalige) medewerkers uit de langdurige zorg. Het maakt hierbij niet uit of het om zelfstandigen, WW-ers of mensen met een dienstbetrekking gaat. Medewerkers kunnen kiezen voor een op, om- of bijscholing naar kansberoepen die door het UWV zijn vastgesteld. De scholingsvouchers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor een opleiding als verzorgende ig, verpleegkundige mbo, wijkverpleegkundige, verpleeghuisarts, AVG-arts of GZ-psycholoog. Bekijk de website van het UWV voor de volledige lijst met kansberoepen.  

Belangrijke aandachtspunten
  • Medewerkers vragen zelf een scholingsvoucher aan bij UWV. De werkgever kan dat helaas niet voor ze doen, maar u kunt hen eventueel er wel bij ondersteunen. Dit is mogelijk via dit formulier.
  • Aanvragers moeten geregistreerd staan of dienen zich te registreren als werkzoekende bij UWV. Deze registratie heeft geen consequenties voor de medewerker, maar is enkel een voorwaarde voor het aanvragen van de scholingsvoucher. Medewerkers kunnen zich registreren door hun CV op de site werk.nl te uploaden, of (in geval van WW-gerechtigden) door een uitkering aan te vragen.
  • UWV beoordeelt de aanvraag en toetst of de aangevraagde scholing opleidt richting een kansberoep (zie lijst met kansberoepen link).
  • De scholingsvoucher bedraagt maximaal € 2.500,- (incl. btw). Hogere bedragen zijn ook mogelijk, maar dan geldt de voorwaarde dat er een baangarantie van tenminste 6 maanden bij de nieuwe werkgever moet zijn.
  • De opleiding mag uiteraard duurder zijn dan € 2.500,-. Het resterende bedrag kan dan door de werknemer of werkgever worden aangevuld.
  • De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2018.
  • De aanvraag voor de scholingsvoucher moet liefst voor de start, maar uiterlijk 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij UWV binnen zijn.
     
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van UWV.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: