Nieuws

Maatregelen coronavirus Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Leestijd: 2 minuten
26 maart 2020

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De SGC heeft net als veel organisaties de nodige maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Dit heeft consequenties voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

geschillencommissie

Dit betekent dat alle geplande zittingen zijn geannuleerd en vooralsnog worden er ook geen nieuwe zittingen ingepland. Een mondelinge behandeling door de geschillencommissie zal voorlopig niet mogelijk zijn, vooralsnog is het ook onduidelijk wanneer dit wel weer kan worden ingepland.

Dit betekent niet dat geschillen voor een lange tijd stil hoeven te liggen. De geschillencommissie gehandicaptenzorg behandelt, tot nadere berichtgeving, geschillen zonder mondelinge behandeling. Dit doet zij op basis van de aan haar overlegde stukken, een mondelinge behandeling door de geschillencommissie is in de regel niet noodzakelijk. De geschillencommissie kan daardoor op relatief korte termijn uitsluitsel geven over het geschil. In twee situaties vindt er alsnog een mondelinge behandeling plaats:

  1. Wanneer een van de partijen of beide partijen van mening is/zijn dat een mondelinge behandeling noodzakelijk is, dan kunnen zij dit binnen twee weken aan de geschillencommissie laten weten. Daar wordt in beginsel rekening mee gehouden. Als men geen reactie stuurt, wordt de zaak automatisch afgedaan zonder mondelinge behandeling.
  2. Wanneer de geschillencommissie bij de behandeling van de zaak van oordeel is dat zij zich onvoldoende voorgelicht acht, zal zij zich beraden over de te nemen stappen. Een mogelijkheid kan dan zijn dat de geschillencommissie alsnog een mondelinge behandeling bepaalt of schriftelijk nadere informatie opvraagt bij partijen.

Een mondelinge behandeling betekent een aanzienlijk langere wachttijd. Zittingen kunnen waarschijnlijk pas op z’n vroegst in het najaar worden ingepland. Dit is afhankelijk van de dan geldende maatregelen rondom het coronavirus.

Voor vragen over de werkwijze van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg kunt u contact opnemen met de SGC, zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer: 070 310 53 10. U kunt ook een bericht achterlaten op de website: https://www.degeschillencommissie.nl/contact/

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen