Nieuws

Erkenning Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

06 december 2016

Uiterlijk op 1 januari 2017 moet u als zorgaanbieder aangesloten zijn bij een wettelijk erkende geschilleninstantie op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (wkkgz). De VGN heeft samen met Ieder(In) LSR bij de Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken, voor haar leden de Geschillencommissie gehandicaptenzorg opgericht.

geschillencommissie

Op 28 november heeft het CIBG namens de minister van VWS de erkenning van de Geschillencommissie gehandicaptenzorg (GHC) afgegeven (bijlage). Door aansluiting bij de GHC voldoet uw instelling aan haar wettelijke verplichting.

Leden van de VGN kunnen zich aansluiten bij de GHC. Enkel door lidmaatschap van de VGN is uw instelling niet aangesloten. Uw instelling moet de aansluiting formeel nog wel regelen bij de SGC. Dit gebeurt via een registratieverklaring. Wij hebben contact gehad met de SGC om de aansluiting met registratieverklaring voor uw instelling zo eenvoudig mogelijk te maken. De SGC stuurt uw bestuur hierover binnenkort een bericht. Deze werkwijze hebben wij aangekondigd in de directiemail van 5 december aan uw bestuur.

In het reglement van de GHC staan onder andere de bepalingen over de samenstelling en taak van de GHC, de bevoegdheid, wanneer de cliënt in zijn geschil niet ontvankelijk wordt verklaard, de behandeling van geschillen en de uitspraak. 

In artikel 18 van het reglement bleek een schrijffout te staan (verwijzing). Dit is hersteld  (bijlage reglement)

Deze pagina is een onderdeel van: