Nieuws

Maatwerkafspraak contractering 2022 voor gzsp

04 november 2021

Veel zorg die geboden wordt onder gzsp (geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen) is gedragskundig van aard. Toch moeten cliënten in 2021 eerst door een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) worden gezien voor zij bij een gedragskundige terecht kunnen. Met ingang van 2022 bestaat de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een AVG de cliënt een intake te laten doen bij een BIG-geregistreerde gedragskundige.

Sophi Online

Huidige situatie

Vanaf 1 januari 2021 valt gzsp volledig onder de Zorgverzekeringswet. In de afgelopen maanden hebben veel zorgaanbieders knelpunten ervaren bij het uitvoeren van deze zorg. Eén van deze knelpunten is dat volgens de Uitgangspunten gzsp, opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland, een cliënt eerst een intake moet doen bij een AVG, die vervolgens kan doorverwijzen naar een gedragswetenschapper.

De VGN heeft bij zorgverzekeraars aangegeven dat dit een inefficiënte manier van werken is. Het zorgt voor wachtlijsten doordat er te weinig AVG’s zijn, en is inhoudelijk vaak niet zinvol doordat veel hulpvragen van cliënten met een verstandelijke beperking juist met gedragsproblematiek te maken hebben.

Contractering 2022

Voor het contractjaar 2022 is nu afgesproken dat zorgverzekeraars aan zorgaanbieders die gzsp bieden aan de vg-doelgroep een maatwerkafspraak bieden boven op het gzsp-contract van 2022. De maatwerkafspraak houdt in dat verzekeraars het declareren van de prestatie ‘zorg zoals gedragswetenschappers bieden’ openstellen zonder combinatie met de inzet van een AVG.

Zorgaanbieders ontvangen hiervoor een addendum, met daarin de volgende randvoorwaarden:

  • Het is een tijdelijke oplossing voor 1 jaar (2022). In die periode moeten richtlijnen ontwikkeld worden over de inzet van een gedragswetenschapper zonder inzet van een AVG;
  • Deze afspraak is onderdeel van de reeds aangeboden/afgesproken plafonds.

Het declareren van deze prestatie zal waarschijnlijk pas mogelijk zijn vanaf 1 april 2022, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Meedoen met de maatwerkafspraak

Zorgverzekeraars hebben de VGN gevraagd om de AGB-codes van zorgaanbieders die gzsp aan de vg-doelgroep bieden aan hen door te geven. Wilt u als zorgaanbieder ook een maatwerkafspraak voor gzsp, stuur dan een e-mail met de AGB-code van de contracterende instelling naar aschraagen@vgn.nl.

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: