Nieuws

Marketing in de zorg: ‘Het begint met goede content’

31 mei 2018

‘Content is de grote verbinder’, zei Marian Draaisma tijdens een netwerkbijeenkomst op 31 mei voor ongeveer negentig marketing- en communicatiemedewerkers in de gehandicaptenzorg. De bijeenkomst ging over online marketing en was georganiseerd door de VGN in samenwerking met het Zorgmarketingplatform.

Draaisma

Draaisma is marketing director van Pluryn. Ze publiceerde onlangs, samen met marketingadviseur Sjors van Leeuwen, een boek over online marketing, getiteld Power to the people. Online media dragen volgens haar bij aan inclusie. Ze creëren gelijkheid, in plaats van hiërarchie, en maken dialoog mogelijk. Maar opmerkelijk genoeg gebruikt Draaisma de verhalen die ze laat maken ook graag in andere media, zoals huis-aan-huisbladen of folders. Belangrijk is dat mensen de verhalen graag delen, of dat nu via Facebook is of van mond tot mond.

Investering
Haar coauteur Sjors van Leeuwen had in zijn inleiding gewezen op een onderzoek over de belangrijkste uitdagingen voor marketeers in Nederland. Op de eerste plaats staat de positie van marketing in de organisatie en op de tweede het budget. Draaisma wees erop dat je direct met de raad van bestuur aan tafel moet zitten en dat je niet moet spreken over kosten. Draaisma: ‘Hou het eenvoudig, het is een investering. Niet in de promotie van je organisatie, maar in het verbeteren van de klantgerichtheid.’ Tot de zaal: ‘Als jullie het goed doen, vaart de klant daar wel bij. Begin met goede content, ook als je te weinig budget krijgt. Doe geen onderzoekjes waarmee je alleen maar uitstelt wat je allang had moeten beginnen.’

Medewerkers
Tijdens de bijeenkomst was ook aandacht voor de medewerkers van organisaties. ‘Je moet ze meenemen’, zei Marjolein Vuik van Pameijer in haar presentatie over de campagne ‘Dingen zelf doen is heerlijk’. Doel van deze campagne is de bekendheid van Pameijer te vergroten, zodat mensen die de organisatie nodig hebben haar weten te vinden. ‘Wat je extern belooft, moet je intern waarmaken’, zei Vuik. Om medewerkers bij de campagne te betrekken had Pameijer een zomeractie gehouden, met een fotowedstrijd, waarin medewerkers een rose flamingo fotografeerden op een plek die iets over hen vertelt.

Ambassadeurs
‘Een leuke, speelse aanpak’, vonden anderen. In groepjes werd gediscussieerd over verschillende onderwerpen waarover deelnemers vooraf vragen hadden gesteld. Zoals de rol van medewerkers. Hier bleek dat bijvoorbeeld ’s Heeren Loo, om medewerkers bij een campagne te betrekken, een actie getiteld ‘Heel ’s Heeren Loo bakt’ had gehouden. Om ervoor te zorgen dat medewerkers goede ambassadeurs voor de organisatie zijn, is het belangrijk dat de organisatie goed voor hen zorgt, werd ook opgemerkt. Laat bijvoorbeeld in een eigen werkplaats iets voor hen maken bij een speciale gelegenheid. Ook was er een organisatie die iedere medewerker die een nieuwe medewerker werft, beloont met een bedrag.

Supersympathiek
Tot besluit hield gedragspsycholoog Nicol Nijland een presentatie over overtuigingskunst. Ze liet zien hoe Nederlandse bedrijven de zes principes van Robert Cialdini toepassen in hun online uitingen. Zijn tweede principe, sympathie, wordt bijvoorbeeld toegepast door Coolblue, die zelfs zijn auto’s uitrust met een smiley. Een voorbeeld uit de zorg was verzekeraar Menzis, die op haar website een sympathieke foto laat zien van ‘uw persoonlijk zorgadviseur’.

In de bijlage een interview met Draaisma en Van Leeuwen uit het juninummer van Markant

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: