Nieuws

Marketing in de zorg: trends, ervaringen en tips

30 september 2015

Maandag 28 september organiseerde de VGN een inspiratiebijeenkomst over marketing in de zorg. Een gezelschap van meer dan honderd medewerkers in de gehandicaptenzorg kreeg een kijkje in de keuken van hoe andere organisaties met dit onderwerp bezig zijn. Ze deden inspiratie op en wisselden tips en ervaringen met elkaar uit.

Bijzonder aan deze bijeenkomst was de diversiteit aan achtergronden van de deelnemers. Waar in tegenstelling tot eerdere communicatienetwerkbijeenkomsten vooral communicatieprofessionals in de zaal zaten, waren er bij deze editie ook relatiemanagers, zorgbemiddelaars, projectleiders Wmo, accountmanagers, netwerkconsulenten etc. aanwezig.

Vijf trends

Sjors van Leeuwen, managementadviseur op het gebied van klantgericht ondernemen, strategie en marketing en initiatiefnemer van het zorgmarketingplatform, trapte de bijeenkomst af. Hij sprak over trends uit het bedrijfsleven die volgens hem ook op de zorg van toepassing zijn:

  • strategische wendbaarheid: organisaties moeten sneller en proactiever reageren op de steeds sneller veranderende omstandigheden (aandacht voor: verbindend leiderschap, flexibele werkorganisatie en flexibele ict).
  • klantgedreven ondernemen: organisaties moeten een nauwere dialoog aangaan met klanten, medewerkers, experts en andere stakeholders (aandacht voor: cocreatie, crowdsourcing, communities).
  • samenredzaamheid: organisaties moeten een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij en een betere samenleving (aandacht voor: deeleconomie, netwerkeconomie, gezamenlijk inkopen).
  • platformconcepten: organisaties maken steeds vaker deel uit van netwerken en flexibele samenwerkingsverbanden waarbij samenwerken en concurreren hand in hand gaan. Hierbij worden steeds vaker ‘platformen’ ingezet om partijen in deze netwerken met elkaar te verbinden.
  • smart society: organisaties moeten de kansen van nieuwe technologie benutten.
 
Positioneer marketing in de top en geef mandaat

Marian Draaisma, marketingdirecteur bij Pluryn en auteur van het boek ‘Marketing in de zorg. Power to the people’, vertelde daarna over de plek die marketing binnen Pluryn heeft en hoe de afdeling en het marketingbeleid daar handen en voeten heeft gekregen. “Marketing zit bij Pluryn in de top van de organisatie. Dat is belangrijk. Dat geeft marketing mandaat om te kunnen acteren en invloed te hebben op strategie en beleid,” betoogde Marian. “Pluryn heeft met het invoeren van marketing twee zaken op het netvlies gehad: het verbeteren van de klantgerichtheid in de meest brede zin van het woord en het versterken van de marktpositie zodat de continuïteit van de organisatie voor haar klanten en medewerkers geborgd blijft. Pluryn heeft de strategisch keus gemaakt om er te zijn voor cliënten met de meest complexe zorgvraag. Met als doel: zo snel mogelijk zelfstandig binnen je mogelijkheden. De beloftefocus is: Sterker in de samenleving. Ze vertelde dat Pluryn de klant bij beleidsbeslissingen meeneemt. “Luister naar je klant. Dat doen wij op beleidsdagen, in ons dagelijks werk en in klantpanels.”

Medewerker als marketingcommunicatie-instrument

Maurits Hesselmans en Tjitske Tabak, respectievelijk manager Klant & Markt en projectleider decentralisatie Reinaerde, lieten een filmpje zien van Marco, een begeleider van Reinaerde. Zij vroegen de aanwezige collega’s hoe je je medewerkers als Marco, kunt inzetten als ambassadeur van de organisatie. Er volgde een discussie over in hoeverre je van een medewerker kunt verwachten of zelfs verplichten dat ze actief de organisatie positief voor het voetlicht brengen. Niet elke medewerker heeft daar zijn competenties liggen, maar kan wel heel goed zijn in zijn vak. Een collega uit de zaal reageerde dat deze tijd heel andere competenties vraagt van medewerkers en dat in zijn organisatie alle medewerkers een training hadden gekregen om zichzelf en de organisatie beter te profileren.

Inzetten op urgentiebesef en faciliteren

Ten slotte was Ingrid Beerse aan het woord, zij is marketingmanager bij ’s Heeren Loo. Ingrid ging in op de manier waarop de afdeling marketing en communicatie meebeweegt met de veranderingen. Om marketing (en verkoop) in de organisatie te laten landen, is het beleid van ’s Heeren Loo op twee pijlers gericht: een landelijke en een lokale. Marketing heeft landelijk mede de koers helpen bepalen op geleide van visie, kernwaarden een gedegen marktanalyse. ‘Want cijfers en feiten geven inzicht en helpen bij urgentiebesef’, vertelde Ingrid.

Lokaal worden medewerkers gefaciliteerd in de middelenmix en helpen zij bij bewustwording door trainingen en workshops, zoals acccountmanagement, netwerken of dialoogtrainingen. ’s Heeren Loo heeft al haar marketingcommunicatiedoelgroepen in kaart gebracht: de zakelijke, verwijzers- en consumentenmarkt. Een complex en divers veld, die ’s Heeren Loo op het juiste moment van relevante informatie wil voorzien. Met verschillende marketingcommunicatiestrategieën richt de organisatie zich op deze doelgroepen: zorgkantoren worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een werkbezoek, gemeenteambtenaren kregen begin vorig jaar tips om beleid te maken en er is een gratis hulplijn voor huisartsen en andere professionals. Daarmee zet ’s Heeren Loo minder in op ‘roepen wat we hebben’, maar vooral in op luisteren en delen van haar kennis.

Presentaties in de bijlage

De presentaties van de sprekers vindt u in de bijlage. Zie de slideshow voor foto's van de bijeenkomst.